С политическо злорадство депутатите от БСП и от ГЕРБ се захапаха за президентското вето върху Административно-процесуалния кодекс (АПК). Заседанието на правната комисия тръгна кротко.

Емилия Друмева, представител на правния съвет на президента, изтъкна, че административните съдилища са държавни съдилища. Спецификата при тях е, че в споровете, които се решават в тези съдилища, едната страна винаги е държавата.
Изниква въпросът дали държавните съдилища няма да отсъждат в полза на държавата, запита тя.

Президентът наложи вето на измененията на АПК

Президентът наложи вето на измененията на АПК

Оспорва 16 разпоредби, застрашен е правовият и демократичен характер на държавата

Административното правосъдие е извоювало един престиж. Законността е необходимо условие за съществуването на правовата държава, обясни Друмева. Драстичното увеличение на съдебните такси ще възпрепятства търсенето на правосъдие, категорична е представителят на правния съвет на държавния глава.

"Демократична България" иска от Радев вето върху промените в АПК

"Демократична България" иска от Радев вето върху промените в АПК

Управляващите имат желание за свръхдържава, която не подлежи на контрол от никого

Според Друмева не е присъщо такса да се определя в закон. Практиката е да се определя с подзаконов нормативен акт. Тя се притеснява, че новите разпоредби ще се превърнат в преграда към търсенето на справедливост. Пътят към съда винаги трябва да е отворен, категорична е Емилия Друмева.

Според коалиция "За да остане природа с България" таксите възпрепятстват достъпа до правосъдие на хората и на организациите.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов се поинтересува колко пари дава неправителственият сектор за процесуално представителство на касационна инстанция, че такса от 370 лева е много за правосъдие. Явор Божанков от БСП му отговори, че с политическо злорадство ще гледа как герберът се излага пред НПО-тата.

Тоталитаризъм в АПК видяха социалистите

Тоталитаризъм в АПК видяха социалистите

Ще атакуват разпоредбите в Конституционния съд

Еколозите се ядосаха на Кирилов, че се възползвал от положението си. Затова Данаил Кирилов повери воденето на заседанието на патриота Христиан Митев.

Правна комисия отхвърли ветото на президента върху АПК

Промените в АПК бяха приети от Народното събрание на 25 юли 2018 г. и върнати за ново обсъждане от държавния глава Румен Радев на 1 август 2018 г.

Президентът оспорва общо 16 разпоредби от закона. Според него с тях уредбата се отдалечава от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право.

Президентът смята, че с промените ще се намали интензитетът на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение.

Държавният глава изразява несъгласие с разпоредбите относно правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.

Президентът подчертава, че съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване.

Като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, оспорените разпоредби на ЗИД АПК поставят именно такива пречки. Тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е застрашен правовият и демократичен характер на съвременната държава, мотивира се Радев.

Това е деветото вето на президента Румен Радев. До момента депутатите от 44-то народно събрание подкрепиха само ветото върху Закона за приватизация и следприватизационен контрол.