След като на 13 януари с решение на Софийски градски съд беше регистрирана Политическа партия "Чиста Единна и Суверенна Татковина" (ЧЕСТ) днес в пресклуба на БТА от партията обявиха, че на предстоящите парламентарни избори ще участват самостоятелно, въпреки че са канени вече в няколко коалиции.

Основните лица на новата партия са Симеон Костадинов, който дълги години беше едно от основните лица в редиците на младежките патриотични движения у нас, Иван Спирдонов - писател и един от идеолозите на съвременния български национализъм, Стоян Тодоров - председател на сдружение "Безсмъртен полк - България", Преслав Кулеков - многократен световен и европейски шампион по бойни спортове и Спас Генчин от сдружението "Православен завет".

ЧЕСТ обаче смята да отвори листите си за широка гражданска квота, за хора, които споделят техните възгледи и идеи - твърда антилиберална и антиглобалистична насоченост, национално-консервативни възгледи и социално-етатистка икономическа философия.

ЧЕСТ определят себе си като родолюбци, вярващи в традиционните ценности - вяра, чест, морал, семейство. Изповядват принципите на социалната справедливост и се определят като радикални етатисти. Бидейки дълбоко антилиберални, смятат, че държавата трябва да бъде основен субект в обществено-политическия и социално-икономическия живот и гарант за общото благо.

Антилиберализмът е изключително широко застъпен в идеологията на новата формация, като в програмата си от ЧЕСТ отделят специално внимание: В точка 3: "Решително прекратяване с идеологията на либералния глобализъм, господстваща в страната ни след края на Студената война. Категорично отхвърляне на концепциите за гражданското и отворено общество, мултукултурализма и неолиберализма. На зловредната идеологема за гражданското общество ние противопоставяме идеята за народната общност, на мултукултурализма отговаряме с монокултурализъм, а на социалния дарвинизъм, стоящ в основата на неолибералната стопанска система, която беше изградена у нас след 1989 г., противопоставяме - социалната справедливост и радикалния етатизъм. Основна държавна идея да стане социалният консерватизъм, с неговите основни принципи: силна национална държава - субект на собственото си развитие и съдба; нация, обединена в народна общност; налагане на социална справедливост; възраждане на националната култура и изкуство; връщане и запазване на традиционните морални, нравствени и етични норми."

В програмата на партията са залегнали и цели като конституционна реформа, целяща превръщането на България в президентска република, както и такава, която да превърне Православието от традиционна в официална религия за страната, завръщането на държавата в икономиката, отмяна на полския данък и завръщането към прогресивно данъчно облагане, борба срещу чуждото влияние в обществения живот, медиите, образованието и изкуството, неправителствения сектор.

От ЧЕСТ заявяват, че либералният консенсус е мъртъв и те не се борят с някой конкретен политически субект, а изобщо със системата на прехода и искат да наложат нова парадигма на общественото развитие - нищо друго, освен завръщане към корените.

Участник в Луковмарш, легионер, свещеник и борец учредяват партия

Участник в Луковмарш, легионер, свещеник и борец учредяват партия

Учредяването ще се случи до края на септември