Депутатите приеха окончателно Закона за избиране на народни представители, след като дебатираха втори пореден ден и при удължено работно време.

Немалка част от пленарното време за разисквания отне поименното проверяване за наличие на кворум.

Често самите депутати губеха интерес към разглежданите текстове.

Най-оспорваните останаха тези за вдигането на изборната бариера за коалиции на осем процента, за определянето на 31 мажоритарни изборни райони и за ограничаването на изборния туризъм.

Беше прието да се създаде публичен регистър на дарителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, както да се правят проверки от Сметната палата за разходите в предизборните кампании.

Според приетите текстове всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания, на стойност над 5 000 лева трябва да се извършват по банков път.

НС забрани финансирането на предизборната кампания със средства от юридически лица и еднолични търговци, чуждестранни физически лица, религиозни институции, чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества и организации с идеална цел.

Промените гласят още, че ако народен представител, избран като мажоритарен кандидат или с кандидатска листа на партия или коалиция, преминала изборната бариера, бъде избран за министър, той се замества от следващия в партийната листа кандидат за времето, през което изпълнява функциите си на министър.
Когато бъдат прекратени пълномощията на мажоритарно избран депутат по други причини ще бъдат насрочвани частични избори.

Когато двама или повече мажоритарни кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, се провежда втори тур до седем дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.

На втори тур за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. Ако и тогава се стигне при равен брой гласове, президентът има право по предложение на ЦИК да насрочва нов избор за мажоритарен кандидат.

При гласуването ще бъде забранено използването на фотоапарати и мобилни телефони, решиха още депутатите.
Те отхвърлиха предложението да има видеонаблюдение при броенето на бюлетините.