Въвеждане на ясна, бърза и ефективна процедура за получаване на стартъп виза предвижда внесен в парламентарното деловодство законопроект на "Демократична България" (ДБ) за изменение и допълнение в Закона за чужденците в Република България. Целта е подобряване на средата за стартъпи и привличане на висококвалифицирани кадри и бизнес ориентирани хора, особено от сектора на високите технологии, съобщиха от партията. Според мотивите на вносителите на проекта, освен бежанци от Украйна, сега към България идват все повече хора от Молдова, Беларус и Русия, които искат да прехвърлят бизнеса си у нас.

Предвижда се удостоверението за високотехнологичен или иновативен проект да се издава от министъра на иновациите и растежа. Чужденците ще трябва да докажат, че разполагат с достатъчно средства за живот в България, както и че имат здравна застраховка. Поставя се и изискване за регистрация като съдружник или акционер в българско търговско дружество в едномесечен срок от получаване на разрешението за пребиваване. При неизпълнение на изискванията ще се отнема удостоверението за високотехнологичен или иновативен проект, което ще доведе и до отпадане на основанието за пребиваване на чужденеца в страната ни.

Министерството на иновациите и растежа ще издава Стартъп-визи

Министерството на иновациите и растежа ще издава Стартъп-визи

Тя ще позволява на чужди граждани да стартират иновативни бизнеси

Поставя се също ограничение за броя чужденци - до четири лица, които могат да получат стартъп виза и съответноразрешение за пребиваване с един общ проект. По този начин се неутрализира рискът от злоупотреби с този механизъм за миграция в България. Предвидена е и възможност за т. нар. събиране на семейство.

"Демократична България" очаква с предложените от партията промени в Закона за чужденците да се улесни достъпът до разрешенията за постоянно пребиваване у нас чрез стартъп визи, като отпаднат административни пречки за чужденците-предприемачи. Това се предвижда да направи България привлекателна дестинация за развиване на бизнес, привличане на инвестиции и трайно установяване на хора, като последното е и форма на борба с демографската криза. "В крайна сметка новата уредба директно ще доведе до икономически растеж вследствие на увеличението на иновативните и ориентирани към растеж компании. От друга страна, предвидените задължителни изисквания към чужденците ще предотвратят риска в страната трайно да се установят хора, които няма да развиват високотехнологична или иновативна дейност", обясняват от ДБ.