Българските закони страдат от сериозен дефицит на професионална оценка на въздействието, който рефлектира върху живота ни. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на тържественото честване на 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и 110-годишнината от рождението на неговия патрон.

Според нея адвокатурата трябва да има по-сериозна роля в законотворчеството у нас.

Йотова бе категорична, че без качествено и работещо в полза на хората законодателство няма как да имаме правова държава.

Тя изтъкна ролята на юридическата гилдия, включително адвокатите, за промяната на Конституцията. По нейни думи фактът, че нито един уважаващ себе си юрист не иска да коментира този проект е достатъчна оценка.

Вицепрезидентът се обяви против схващането, че правова държава може да се постигне само ако се следват предписанията на Европейския съюз и на различните европейски органи. Според нея българските юристи знаят най-добре дефектите на собствената ни система и какво трябва да се направи, за да имаме правова държава.

Тя поздрави гилдията за трезвата оценка и позициите по време на извънредното положение.

Йотова изтъкна определи Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" като професионална агора, на която се сблъскват различни мнения, предават се знания и практически умения в името на защита правата на хората и на правовата държава и законността.

От своя страна адв. Йордан Йорданов удостои вицепрезидента с плакет на центъра за "плодотворното сътрудничество в името на върховенството на правото и за признание на значимата роля на адвокатурата в демократичната държава".