Демократична България изпрати до министъра на финансите Горанов предложение по чл. 117 АПК относно наредба № Н-18 според, която до 31 март всички регистрирани по ДДС фирми трябва да обновят касовите апарати и софтуера, който използват, одобрен от НАП.

Наредбата е в ущърб на бизнеса не само заради цената, която трябва да се плати (над 200 млн. лв.), но и поради допълнителните изисквания, които се въвеждат за всички фирми, използващи търговски софтуер, обяснява обединението.

НАП напомня, че бизнесът има 60 дни за смяна на касовите апарати

НАП напомня, че бизнесът има 60 дни за смяна на касовите апарати

От 1 април забраняват самостоятелната употреба на софтуер за касов апарат

Демократична България предлага:

Преразглеждане на изискванията към софтуера на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 по отношение свръхрегулацията на данни и процеси във фирмите, които често представляват чувствителна бизнес информация.

Промяна на изискванията на наредбата, за да се предотврати възможността софтуерните разработчици да предоставят допълнителен софтуер, който да бъде в разрез с разпоредбите ѝ.

Удължаване на срока за подмяна на всички фискални устройства и софтуер до 31 декември 2019 г.

Промяна на изискванията с предоставяне на алтернатива за фискализация чрез каса или електронни документи, подавани към НАП.

Наредба № Н-18, която по първоначалния си замисъл регламентираше единствено функционирането на фискалните устройства, да се превърне в закон и изискванията в него да не се променят с честота по-малка от поне 5 години.

Като първа стъпка, обединението прави предложение до Министъра на финансите да измени Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18, като отложи влизането й в сила.

Държавата повече няма да пуска нови наредби за касовите апарати

Държавата повече няма да пуска нови наредби за касовите апарати

Отлагане на сроковете за новата наредба все още не е ясно дали ще има