Народните представители определиха размера на семейните помощи за деца през 2021 г.

Депутатите определиха и размерът на месечните помощи за отглеждане на дете за семействата със средномесечен доход на член на семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 410 лв.

За семейство с едно дете в бюджета е предвидена месечна помощ от 40 лв., за семейство с две деца - 90 лв., за семейство с три деца - 135 лв. за семейство с четири деца - 145 лв.

Детски добавки за всички семейства само до края на 2021 г.

Детски добавки за всички семейства само до края на 2021 г.

Помощите за ученици в 1 и 8 клас ще се изплащат за учебната 2021 - 2022 г.

Народното събрание определи размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете за 2021 г. За първо дете депутатите определиха помощ в размер на 250 лв., за второ - 600 лв. и за трето - 300 лв.

От БСП предлагаха размерът на еднократната помощ при раждане на второ или трето дете на родители да бъде 6500 лв. Условието, което социалистите предлагаха е родителите да бъдат осигурени 24 месеца преди и към датата на раждането на детето. Предложенията им обаче бяха отхвърлени.

Детски надбавки за всички семейства обяви и Борисов

Детски надбавки за всички семейства обяви и Борисов

За семейства с едно дете - 40 лв., за семейства с две деца - 90 лв., за семейства с три деца - 135 лв