Народното събрание прие доклада на Временната комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" АД на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" АД. Изводите в доклада са, че въпросната сделка представлява стратегическа инвестиция, свързана с разширяване на оперативния потенциал на ББР, а не спекулативна транзакция в търсене на финансов ефект.

На следващо място е направено заключение, че увеличението на капитала на ПИБ ще доведе до допълнително укрепване на финансовия капацитет на ПИБ и до подобряване на финансовите й показатели. Изрично е подчертано, че закупуването на акции от увеличението на капитала на ПИБ по емисионна стойност 5 лева за 1 ценна книга е извършено при строго спазване на българските и европейски нормативни изисквания и е получило одобрението на КФН, БНБ, Европейската централна банка и на Генерална дирекция "Конкурентоспособност" на Европейската комисия и всички тези органи са определили сделката като пазарна. В заключенията е отбелязано решаващото значение на тази сделка за влизането на България в Банковия съюз на ЕС и в двегодишния валутно обменен механизъм за приемане на еврото ERM II.

Участието на ББР в капитала на ПИБ - цената за влизане на България в Банковия съюз и в ERM II

Участието на ББР в капитала на ПИБ - цената за влизане на България в Банковия съюз и в ERM II

Защо са закупени акции на цени надвишаващи борсовите

За тези, които са забравили едно от неподлежащите на обсъждане изисквания за приемане на България в Банковия съюз и в ERM II, бе всички банки в това число и ПИБ да изпълнят изискванията на ЕЦБ за капиталовите буфери. За целта ПИБ обяви, че пласира нова емисия акции. Първоначално тя е предложена с емисионна стойност от 8 лева на акция, проспекта е върнат от КФН, след което емисионната стойност е намалена до 5 лева на акция и този проспект вече е приет от КФН.

ПИБ увеличи капитала си

ПИБ увеличи капитала си

Днес инвеститорите заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа

При тези нови условия правителството дава съгласие ББР да закупи 28 265 200 акции от предложените нови акции на ПИБ като плати за тях 140 млн. лева. Предварително за целта е получено становището на Генерална дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК, че това не е държавна помощ, защото се закупува до 70% от предложената емисия и това става по пазарни цени.

По време на изказванията в пленарна зала депутатът от БСП Румен Гечев разви възраженията си срещу констатациите в доклада, които постоянно изразяваше и по време на заседанията на Временната комисия. Най-същественото му несъгласие е, че цената по която ББР е придобила акциите на ПИБ е пазарна. "Не може да говорите, че емисионната стойност от 5 лева за акция е пазарна, след като по това време на борсата акциите на ПИБ са се търгували по цена от 2.60 лева за акция, а към днешна дата стойността им е 1.70 лева, а е падала и под това ниво.

Тази цена е определена от Управителния съвет на ПИБ. Тя е одобрена от КФН, но нищо не задължаваше правителството да кара ББР да купува акции по тази цена", каза Гечев. Според него при тази цена на закупените акции на ПИБ, ББР и държавата, като неин принципал са обречени на загуба от въпросната сделка. Гечев заяви, че премиерът Борисов е заблудил обществеността с изказването си, че при договора за закупуване на акции на ПИБ от ББР трябва да се заложи връщането на дадените пари с лихвите и за обратното им изкупуване.

Парламентарната комисия прие доклада за участието на ББР в капитала на ПИБ

Парламентарната комисия прие доклада за участието на ББР в капитала на ПИБ

Гечев поиска да бъде записано, че с купуването на акциите държавата поема риск

"Какви лихви при акции? Но да кажем, че това е техническа грешна от страна на премиера. Важно е че от това, което ни бе обяснено в комисията, в един такъв договор за закупуване на акции е незаконно да има клауза за обратно изкупуване. И при това положение за едно такова изказване, каквото е направил Борисов в други държави вкарват в затвора за манипулиране на пазара.

И какво се оказва? Ангажимент за обратно изкупуване няма, защото не може да има. Приходи за ББР от дивиденти няма, защото от създаването на ПИБ нейна политика е да не дава дивиденти, а да капитализира печалбите си.

Освен това ББР няма свои представители в Управителния и в надзорния съвет на ПИБ, чрез които да контролира как се харчат парите от нейната инвестиция. Излиза, че държавата с лека ръка е подарила една голяма сума пари на собствениците на една частна банка", обяви Гечев.

Неговите съпартийци от БСП предложиха в решението на Народното събрание за доклада на Временната комисия да бъде записано, че Парламента го предава на Прокуратурата. Но при гласуването това предложение срещна мълчаливия отпор на мнозинството и не бе прието. А от БСП изразиха надеждата си, че прокуратурата ще се самосезира по този въпрос пък било то и след няколко месеца.