От Демократична България искат удължаване до 31 декември 2019 г. на срока за подмяната на касовите апарати. Те искат и преразглеждане на изискванията към софтуера на Наредба № Н-18 за свръхрегулацията на данни и процеси във фирмите, които често представляват чувствителна бизнес информация.

Предложението им е във връзка с изискването до 31 март всички регистрирани по ДДС фирми да обновят касовите апарати и софтуера, който използват, с апарати и софтуер, одобрени от НАП.

Според демократите новата Наредба № Н-18 е в ущърб на бизнеса не само заради цената, която трябва да се плати (над 200 млн. лв.), но и поради допълнителните изисквания, които се въвеждат за всички фирми, използващи търговски софтуер.

Бизнесът се притеснява от хаос заради новите касови апарати

Бизнесът се притеснява от хаос заради новите касови апарати

Нужни са от 6 до 9 месеца за изпълнение на изискванията, смятат от сектора

Ако срокът за подмяна на касовите апарати и софтуера не бъде удължен, много фирми, болници, обществени заведения, градският транспорт няма да са изпълнили изискванията на Наредба № Н-Изборът пред тях ще бъде да работят в разрез със закона и да рискуват глоба от НАП или да спрат работа, смятат демократите.

Без удължаване на срока за подмяна на софтуера и на касовите апарати сервизните фирми няма да успеят да обновят фискалните устройства на фирмите качествено и в срок.

Софтуерните разработчици няма да успеят да предоставят качествени версии на програмите си, рискувайки загуба на информация и неправилна работа на софтуерните продукти, инсталирани във фирмите. Разходите на бизнеса за нови версии на използвания софтуер, коригиращи несъответствия с Наредба № Н-18, ще се увеличат, ако не бъде удължен срока за подмяната.

Това ще доведе до хаос в цели сектори на икономиката. Преждевременната подмяна на софтуера може да доведе до допълнителни загуби за фирмите, свързани с неправилното му функциониране.

Нинова се нахвърли на управляващите: Новите касови апарати фалират малкия бизнес

Нинова се нахвърли на управляващите: Новите касови апарати фалират малкия бизнес

Три големи фирми щели да приберат 122 млн. лв.

От дясната коалиционна формация предлагат промяна на изискванията с предоставяне на алтернатива за фискализация чрез каса или електронни документи подавани към НАП.

Демократите предлагат и Наредба № Н-18 за фискалните устройства да се превърне в закон и изискванията в него да са непроменими поне за 5 години.

От ДБ смятат, че новата Наредба № Н-18 е в ущърб на бизнеса не само заради цената, която трябва да се плати (над 200 млн. лв.), но и заради допълнителните изисквания за всички фирми, използващи търговски софтуер. Според тях срокът за подмяната е нереално кратък.

Мотивът им е, че наредбата е приета в края на септември 2018 г. За малките и средни компании е предизвикателство до 31 март 2019 г. да обновят софтуера, който използват за работата си.

- Самите софтуерни компании, които актуализират и регистрират софтуера си в НАП, тепърва публикуват синхронизирани с изискванията на наредбата версии. Към 20 януари само 6 софтуерни разработчици са готови със софтуер в съответствие с изискванията на НАП.

- Към 20 януари готови за продажба са недостатъчен брой модели касови апарати. Голяма част от производителите все още не са приключили сертификацията на фискалните си устройства в Българския институт по метрология.

- Дори да приемем, че към началото на февруари всички фискални устройства са готови за продажба, то времето до 31 март е крайно недостатъчно за обучение на сервизните фирми и замяната на над 250 000 касови апарати.

- Всички големи вериги заведения, супермаркети, магазини ще имат затруднения да обновят софтуера и фискалните си устройства до крайния срок, поради специфики на използването им.

- Софтуерните интегратори няма да успеят в този срок да обслужат всички свои клиенти, за да не бъдат в нарушение на закона от 1 април.

- Изискването софтуерът да бъде задължително с интерфейс на български език е удар срещу компаниите (в по-голямата си част международни), опериращи с чужди софтуерни продукти.

Демократична България подкрепя усилията за намаляването на дела на сивия сектор в икономиката, но не искат това да става за сметка на коректните фирми, нито да затруднява работата на бизнеса или да го принуждава да плаща висока цена, нито да увеличава административните му разходи.

"Считаме, че рискът на 1 април голяма част от бизнеса и обществените услуги да бъдат принудени да работят в разрез със закона е голям и призоваваме НАП и МФ за намиране на балансирано решение. Настояваме НАП спешно да поднови диалога с браншовите асоциации, за да промени Наредба № Н-18 във вид, удовлетворяващ бизнеса и МФ", се казва в позицията на ДБ.

 До 30 юни автобусите остават без касови апарати

До 30 юни автобусите остават без касови апарати

По-голяма част от превозвачите не са могли да се сдобият с