От Българската асоциация на развитие на бизнес софтуер и транспортния сектор са готови на протестни действия от 18 февруари с искане за прецизиране на фискалния контрол на Наредба 18.

Председателят на асоциацията Ясен Тaнев обясни за news.bg, че от настояват за продължаване на диалога между модерния и бял бизнес, защото в сегашните текстовете на Наредба 18 доброто намерение на НАП ще се провали сериозно.

Транспортният сектор ще излезе да протестира във връзка с усложняване на начина и процеса и на работа. "Ние искаме да работим с държавата, но трябва да бъдем чути", обясни Танев.

Той предупреди, че бизнесът няма да може да изпълни изискванията, които му се поставят, до края март, защото "колкото е по-голям и светъл бизнесът, толкова по-трудно може да изпълни изискванията по наредбата".

Търговците сменят касовите апарати до март 2019 г.

Търговците сменят касовите апарати до март 2019 г.

За това предупреждават от НАП във връзка с новите изисквания

По думите му до края на март нито софтуерите могат да бъдат сменени, нито може касовите апарати да бъдат избрани правилно.

Освен касовите апарати, бизнесът трябва да анализира процеса на работа и да разбере кога започва и кога приключва продажбата. А в момента, когато започне продажбата, трябва да генерира уникални номера, поясни той.

Танев уточни, че уникалните номера трябва да се проследяват през целия процес на продажба и при фискализация на плащането трябва да се подаде информация за уникалния номер за продажба.

Другите изисквания са достъп до разширени данни, доставка, информация за това кога е влизал потребителят и кога не в системата, кога и на какви цени са извършени трансфери, архив в рамките на 11 години и др.

По думите му усложненията са свързани с това, че софтуерите са сложни и в различните сектори бизнесът е много различен и търговците не знаят какво ги очаква.

За бизнеса новата наредба за касовите апарати е пореден удар

За бизнеса новата наредба за касовите апарати е пореден удар

В законодателството няма детайлни изисквания как да се изпълни

"Когато от бизнеса разберат какво ги очаква, един месец няма да им стигне. Времето, което им е необходимо, е от 6 до 9 месеца, за да могат да изпълнят изискванията, които им се поставят", заяви Танев.

Той допълни, че много фирми за градски и обществен транспорт в цялата държава трябва да подменят касовите апарати и системите си. Въпросът е дали това е планирано или не.

Той призовава НАП да се разберат с Българската асоциация на развитие на бизнес софтуера по работата за Наредба 18 и да се прецизират нейните сроковете.

Председателят на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта Магдалена Милтенова добави, че общественият превоз на пътници ще бъде най-малко засегнат от новите въведения на Наредба 18.

От БСК искат прецизиране на промените в Наредбата за касовите апарати

От БСК искат прецизиране на промените в Наредбата за касовите апарати

Заради неясноти може да се иска отчет и от хора, които продават старите си вещи

"Бизнесът, който работи на светло, постоянно се облага, а този, който работи на тъмно, не се контролира по никакъв начин", негодува Милтенова.

Тя не е съгласна с огромните глоби, които могат да се налагат на фирмите, които не изпълняват изискванията по тази наредба.