Министрите одобриха 24,6 млн. лв. по бюджета на ЦИК за 2021 г. за обезпечаване на машинното гласуване на днешното заседание на служебния кабинет "Янев-2", съобщиха от МС.

Парите по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2021 г. са предназначени за финансовото обезпечаване на сключените договори за доставка на 1 600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване и за изпълнението на дейностите по техническото обслужване и логистичното им осигуряване. В тази сума е включен ДДС

ЦИК дава до 8,6 млн. лв. за допълнителни машини за гласуване

ЦИК дава до 8,6 млн. лв. за допълнителни машини за гласуване

Комисията обяви новата обществена поръчка за 1600 устройства и 2000 флаш памети

Средствата ще бъдат осигурени от предвидените средства за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г., в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19, и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, както и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за тази година.

От МС припомнят, че съгласно ПМС № 305 от 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г., при сключване от ЦИК на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа поддръжка за машините, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 т Закона за публичните финанси, т.е. с отделен акт на правителството.

Половината машини за гласуване вече са изпратени в секциите в чужбина

Половината машини за гласуване вече са изпратени в секциите в чужбина

До 10.00 часа утре всички устройства ще бъдат изпратени в консулствата