Служебният премиер Гълъб Донев започна заседанието на Министерски съвет днес с призив към министрите от кабинета да не забравят клетвата към народа, която са дали преди 4 месеца. "Да спазваме Конституцията и законите на страната и да се ръководим от интересите на народа", уточни той.

"Поисках от вас работа на 100% и умни решения с мисъл за всеки български гражданин. Четири месеца нищо не се е променило, не губете връзката с хората и решавайте проблемите на българските граждани въпреки сложната политическа обстановка. Служебното правителство е временна власт, познаваме добре Конституцията и сме наясно с безспорния факт. Властта е временна, дори и за най-дълго управлявалия. Последствията от глупавите управленски решения са трайни и трудно заличими, не го забравяйте", призова Донев.

БСП и ПП атакуват кабинета, Гълъб Донев не може да си позволи лукса да слуша критики

БСП и ПП атакуват кабинета, Гълъб Донев не може да си позволи лукса да слуша критики

Служебният кабинет е отказал да изпълни задълженията си според Венко Сабрутев от ПП

Преди започването на заседанието премиерът съобщи, че служебният кабинет днес ще одобри отпускане на еднократна помощ за отопление в размер на 300 лв. за 50 000 семейства. В групата попадат семейства с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, сираци, хора с увреждания, пострадали от пожари и природни бедствие, военноинвалиди, подпомагани от държавата ветерани от войните.