Владимир Данаилов е новият член на Управителния съвет на Фонда на фондовете. До 15 юни той е заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" в Столична община. След това отива във Фонда, пише "24 часа".

Припомняме, вчера правителството увеличи капитала на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, т.нар. Фонд на фондовете с 375 000 лв

Фонд на фондовете предлага нов гаранционен продукт за малките и средни предприятия

Фонд на фондовете предлага нов гаранционен продукт за малките и средни предприятия

На стойност 170 млн. лева

Владимир Данаилов има бакалавърска степен по "Индустриален мениджмънт" в Техническия университет - София, както и магистратура по "Бизнес администрация" в Американския университет.

Той разполага с богат опит в публичния и частния сектор у нас и в чужбина. От 2016 г. оглавява Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), където успява да повиши икономическото развитие и интереса на международни партньори и инвеститори към българската столица.

Изградени са партньорства с европейски градове като Виена и Лондон, а София е представена на множество международни събития. Резултатите на Агенцията в този период дават основание в Столична община да се създаде ново направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', чието управление Данаилов поема в качеството му на заместник-кмет от началото на 2020 година, пише в биографията му.

Владимир Данаилов се присъединява към екипа на Фонд на фондовете в момент, в който голяма част от публичния ресурс на Дружеството е договорен и се инвестира ускорено в конкретни проекти и инициативи, както и в момент, в който дружеството адаптира своите инструменти за отговор на предизвикателствата от пандемията COVID-19. Паралелно, Фондът следва да се подготви за новия програмен период 2021-2027 г., където се очаква средствата за финансови инструменти да са с увеличен размер.