Доцент Бони Петрунова е новият директор на Националния исторически музей (НИМ), обявиха от Министерството на културата класацията на проведения конкурс за директор. Доц. Петрунова имаше само един конкурент.

Припомняме, тя бе назначена временно на поста директор на НИМ след като предишният директор - Божидар Димитров се пенсионира. "За мен това е огромно доверие и огромна отговорност, заяви доц. д-р Бони Петрунова при встъпването си в длъжност на 2 ноември 2017 г.

Доц. Петрунова е известен археолог. Тя е научен сътрудник І степен от 1996 г. През 1988-1996 е специалист в НАИМ-БАН. Била е екскурзовод в НИМ през 1984-1988. През 1980-1983 е инспектор по паметниците на културата в Община Дългопол Доц.

Доц. д-р Бони Петрунова поема ръководството на НИМ

Доц. д-р Бони Петрунова поема ръководството на НИМ

Докато се проведе конкурс за избор на директор на НИМ

Петрунова през 1996 става доктор по история. Дисертацията й е на тема "Погребални обичаи и обреди в българските земи през ХV - ХVІІ в. (по данни от християнските некрополи)". През 1980 става магистър по история, български език и литература и археология, СУ "Св. Климент Охридски".

През 2003 член на организационния комитет за издаване Корпус на паметниците от територията на бившата Османска империя, фондация "Темими", Тунис 2002-2003 ръководител на проект към ССА "Българските земи през ХV - ХVІІ в."

През 2001 е член на организационен комитет за честване на годишнина от откриването на Панагюрското съкровище (научна конференция и изложба)

1993-1994 ръководител на програма "Издирване на мястото на битката от 1443 г. между войските на Османската империя и полския крал Владислав ІІІ Ягело (Варненчик)", финансирана от посолството на Република Полша

1992-1993 член на Проблемната група на АКБ и отговорник за методическото ръководство и изпълнението на договора с Министерство на културата в бившите окръзи Софийски, Кюстендилски и Пернишки

1988 учредител на археологическа карта на България с разработка "привеждане в известност на намиращата се в музеите информация за археологическите обекти".