Има разлика между разбирането на нашите европейски партньори за правова държава и начина, по който ние прилагаме този принцип у нас. Това заяви доц. д-р Ружа Смилова, преподавател по политическа теория и история пред БНР.

"Това много ясно си пролича тогава, когато управляващите интерпретираха един много негативен доклад за прилагането на този принцип у нас, а именно докладът от миналата седмица за състоянието на правовата държава у нас. Ние получихме оценка, че става дума за обективен и много положителен доклад - нещо, което се разминава с едно безпристрастно четене на посланията, отправени в този доклад", каза Смилова.

Протестите у нас разгорещиха дебата в ЕП

Протестите у нас разгорещиха дебата в ЕП

Българските депутати не си спестиха стари вътрешнополитически обвинения

Когато превеждаме понятието "управление на закона" (rule of law) като "върховенство на закона" възникват множество въпроси, твърди преподавателят по политическа теория и история.

Предпочитам да превеждам rule of law не като върховенство на закона, а като "правова държава" или "управление на правото", каза тя. Иначе възникват въпроси - "Върховенство на кой закон утвърждаваме? Дали този закон е справедлив закон? Дали този закон, дори да приемем, че той и ма върховенство, обслужва всички интереси - обществени интереси, или обслужва някои интереси, а не на цялото общество".

Европарламентът дебатира и гласува резолюция за върховенството на закона в България

Европарламентът дебатира и гласува резолюция за върховенството на закона в България

Евродепутатите ще дискутират върховенството на закона и основните права

Другите въпроси са дали равно се прилага към всички, въпреки че е върховен, или се прилага избираемо към тези, които са неудобни на управляващите, запита Ружа Смилова.