Европейският парламент ще проведе дебат за върховенството на закона в България. Днешният дебат е планиран за вечерната сесия от 17,00 до 22,00 часа местно време в Брюксел, показва програмата на законодателния орган. 

Ахладова: Евродокладът е обективен

Ахладова: Евродокладът е обективен

Тя обърна внимание, че фокусът не е върху България

Евродепутатите ще дискутират върховенството на закона и основните права в страната ни.

Предложения за резолюция за върховенството на закона и основните права в България ще бъдат подложени на гласуване в сряда и четвъртък на сесиите на европарламента съответно от 17,15-18,30 часа и от 13,00-14,15 часа местно време.

В началото на този месец Комисията по граждански свободи на Европейския парламент (LIBE) одобри с 35 гласа "за", 30 гласа "против" и 1 глас "въздържал се" проект за резолюция относно "значителното влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите" в България.

В края на миналия месец Брюксел публикува първите доклади за върховенството на закона в страните членки на Европейския съюз.

Захариева за евродоклада: Имаме дефицити, не бягаме от тях

Захариева за евродоклада: Имаме дефицити, не бягаме от тях

Според нея докладът е критичен за свободата на медиите

В резюмето за България се казва, че предизвикателствата в прокарването на реформи в съдебната система се запазват, конкретно необходимостта от завършването им.