Европейската комисия закри наказателната процедура срещу България за неизпълнение на ангажимента за свързване на българския търговски регистър със системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), информират от ЕК.

Решението на Колежа на Европейската комисия е прието днес.

Срокът за свързване на търговския регистър с BRIS бе изтекъл още през юни 2017 г. На 30 март тази година свързването стана факт, след интензивна работа на експерти от Агенция по вписванията.

В Европейската централна платформа, към която се присъедини и България, са националните регистри на всички държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

ЕК прекрати две наказателни процедури срещу България в областта на околната среда

ЕК прекрати две наказателни процедури срещу България в областта на околната среда

В същото време стартира нова процедура срещу страната

От 30 март 2022 г. в Европейския портал за електронно правосъдие, раздел "Търговски регистри, търсене на дружества в ЕС" може да бъде направена справка по фирма и ЕИК и за дружествата, регистрирани в българския търговски регистър.

Днес ЕК закри и друга процедура за нарушение срещу страната ни, свързана със насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите.

Този ангажиментът бе изпълнен от България през март 2020 г. с приемането на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и последвали изменения в подзаконовата уредба.

ЕК съди България заради Търговския регистър

ЕК съди България заради Търговския регистър

4 години след крайния срок още не сме го свързали към системата на ЕС