От септември електронната личност "превзема" ЕС. 500 милиона граждани на ЕС са обединени от единния пазар, а единният пазар означава и единен цифров пазар. Според еврочиновниците не трябва да има цифрови граници в единния цифров пазар, затова падна и роумингът в ЕС.

По пътя си към цифровизация и цифровата икономиката влизат нови и нови правила. От следващия месец влизат в сила нови юридически норми за запазване на личните данни, като във всички страни членки личните ни данни ще се защитават по еднакъв начин. Еврочиновниците са категорични, че ЕС е образец за защита на личните данни. Не случайно заради скандала с личните данни във "Фейсбук" американски конгресмен даде общността за пример и призова САЩ да вземе добрите идеи от ЕС.

От края на септември влиза в сила и регламентът за електронна идентификация. Това означава, че във всички членки "електронната ни личност" ще се признава. Евродиректива задължава страните за минимални нива на кибер защита.

Много повече защити в социалните мрежи предвижда Брюксел - не бива да има език на омразата, не могат да се публикуват видеоматериали, подстрекаващи към тероризъм.

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

БСП: Електронно управление за ГЕРБ е СМС към премиера, а той към администрация

Но какво всъщност е "електронната самоличност". Електронната идентификация е процес на използване на данни в електронна форма за идентификация на лица, чиито данни представляват по уникален начин дадено физическо лице. Използва се от потребители и организации за достъп до услуги, предоставени от правителството, банки и други компании. Освен онлайн автентикация (потвърждаване на автентичността - б.р.) потребителят може да има възможност да подписва електронни документи.

Една от формите за електронна идентификация е електронна лична карта, която е надграждане на обикновената лична карта за използване онлайн. Това е смарт карта с формат ID-1, с отпечатана информация за самоличността (например лични данни и снимка) и вграден RFID чип, подобен на използваните в биометричните паспорти. Възможно е чипът да съдържа и пръстови отпечатъци. Картата се използва за онлайн автентикация, например, удостоверяваща възраст или за услуги на електронното правителство. Възможно е в чипа да се запише и електронен подпис, издаден от доставчик на удостоверителни услуги.

Експерт: И в нета носим отговорност както в реалния живот

Експерт: И в нета носим отговорност както в реалния живот

Бизнесмоделът на Фейсбук сега е да знае интересите и средата на потребителите си

Страни, които използват електронна идентификация, са Белгия, Чили, Гватемала, Германия, Израел, Италия, Естония и др. В Норвегия, Швеция и Финландия се приемат банкови карти като средство за удостоверяване на самоличността пред правителствените органи. Расте броят на страните, прилагащи електронна идентификация при провеждането на избори.

Къде е България? Вече е приет Законът за електронната идентификация. Целият процес по електронизация на услугите е поверен на Държавна агенция "Електронно управление".