Депутатите отхвърлиха предложението на ГЕРБ правителството да намери механизъм за компенсация на бизнеса заради високите цени на тока.

Крайно време е да има компенсации, заяви в хода на дискусиите Делян Добрев. От декември бизнесът не е получил и една стотинка помощ от държавата, по думите му.

Бившият енергиен министър обясни, че към момента на изработване на механизма средната цена на електроенергията на пазар "ден напред" на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) за месец декември е 453,11 лв./MWh. Тази цена е 280% по-висока от прогнозираната от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена за периода. За сравнение, за месец октомври средната цена е 368,61, а за месец ноември е 408,18 лв./MWh. В определени часове през месец декември цената на електроенергията достига почти 1000 лева, което е 8,4 пъти (840%) над прогнозираната от регулатора цена в решение от 01.07.2021г.

Опозицията от ГЕРБ се опасява, че тези цени на електроенергията ще доведат до фалити на фирми, масови съкращения, увеличение на безработицата, увеличение на разходите за обезщетения за безработица, увеличение на цените на крайните продукти, намаляване на покупателната способност, риск от спад на БВП, намалени приходи от данъци и осигуровки и други.

Бизнесът отказва да плаща евтиното парно на софиянци, иска справедливост на пазара

Бизнесът отказва да плаща евтиното парно на софиянци, иска справедливост на пазара

Социалната политика да спре да се изпълнява през енергийната система, настоява АОБР

За да се избегнат тези негативни ефекти за бизнеса и икономиката на страната, е необходимо да бъдат приети нови компенсаторни мерки от 01.12.2021. С оглед на постоянно растящите цени на електрическата енергия, компенсация от 110 лв./MWh е крайно недостатъчна, според Делян Добрев.

В свое писмо до министър-председателя, работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ предлагат компенсаторният механизъм да бъде 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена. В подобно становище от БФИЕК предлагат към тази компенсация да бъде въведен долен праг, за да няма свръхкомпенсация, в случай че енергията е закупена по дългосрочен договор на по-ниска цена.

Решението, което ГЕРБ предлага, цели да задължи министъра на финансите и министъра на енергетиката да въведат компенсаторен механизъм за небитовите крайни клиенти, с възстановяване на средствата в размер до 75% от разликата между прогнозната пазарна цена, определена в решението от 01.07.2021г. на КЕВР и средномесечната цена на пазар "ден напред" на платформата на БНЕБ.

Бизнесът не хареса 30-процентовия таван на компенсациите за ток

Бизнесът не хареса 30-процентовия таван на компенсациите за ток

Мярката била крайно недостатъчна

Според разчетите на регулатора размерът на свободния пазар на годишна база е около 22,1 млн. мегаватчаса, тоест средномесечното потребление на небитовите крайни клиенти е около 1,85 млн. мегаватчаса. Максималната стойност за компенсация за 1 мегаватчас по предложения механизъм би била 248,25 лв. при средномесечна цена на пазар "ден напред" на БНЕБ за месец декември - 450 лв. за мегаватчас. Тоест, максималният необходим бюджет за месец декември е 460 млн. лв.

При очаквана цена от 739,3 лв. за мегаватчас за месец януари, максималната стойност на компенсацията ще е 465,23 лв. за MWh - максималният необходим бюджет за януари месец е 860 млн. лв. Калкулирайки по аналогичен начин компенсациите за февруари и март, получаваме максимален размер за компенсациите за целият период от 01.12.2021 до 31.03.2022 в размер на 2,96 милиарда лв. Реалният размер на компенсацията ще е значително под тази стойност, тъй като предложението изключва значителен брой клиенти с дългосрочни договори на по-ниска цена, които или не биха получили компенсации, или те биха били доста по-малки.

От 1,5 до 2 млрд. лева компенсации за ток и газ дава държавата

От 1,5 до 2 млрд. лева компенсации за ток и газ дава държавата

Средствата ще се осигурят от Фонда за сигурност на енергийната система

Източниците за финансиране на компенсациите могат да бъдат: подобрено бюджетно салдо в размер на 5 млрд. лв.; излишък във ФСЕС поради нарасналия размер на квотите както и по-високите вноски от 5% върху оборота на производителите на електроенергия и преносните оператори; свръхпечалбите на производителите на електрическа енергия АЕЦ "Козлодуй", НЕК и други. Себестойността на 1 мегаватчас електроенергия произведен в АЕЦ "Козлодуй" е 55,01 лв., а от водноелектрическите централи на НЕК е 83,43 лв. При цена на енергията от 739,30 за януари, само за този месец ще се генерират свръхпечалби в размер на над 1 млрд. лв. Кумулативните свръхпечалби на дружествата за периода на компенсациите ще е 2.9 млрд. лв.

Нашето решение има посочени източници на финансиране на това, което предлагаме, защити предложението и Жечо Станков от ГЕРБ. За сигурност за бизнеса се обяви Петър Петров от "Възраждане". Настимир Ананиев от ПП заяви: "Проблемите на бизнеса идват от ГЕРБ". Пленарна зала, според Рамадан Аталай, трябва да излъчи сигурност и спокойствие за бизнеса. Александър Ненков от ГЕРБ се възмути от оглушителното мълчание от страна на управляващите и предположи, че за тях явно трябвало да се къпем по двама, за да се спести от високите цени на тока. Заместник-председателят на парламента Кристиян Вигенин се пошегува с това "ограничение" за къпане по двама и предположи, че банята може да се осъществява съвместно.