"Долу ръцете от институцията на брака", зоват от асоциация "Общество и ценности", подкрепени от отворено писмо на стотици граждани. Те молят властите в България да проявят здрав разум и да не приемат доброволното предоставяне на еднополовите съюзи.

От неправителствената организация призовават управляващите да отхвърлят намесата на Европейския съд по правата на човека в сферата на брака и семейството у нас.

"Писмото е във връзка с приетото несправедливо  решение от Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в случая Oliari and Others v. Italy. Решението твърди, че Италия е нарушила член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, относно неприкосновеността на личния и семейния живот, тъй като страната не признава законно еднополовите съюзи и еднополовите бракове", се казва в призива.

Трима от общо седем съдии са излезли с  "Единно становище" чрез което да задължат доброволно България и още 22 европейски страни да предоставят правна рамка на еднополовите съюзи, грубо нарушаваща правата на децата.

С писмото си гражданите призовават управляващите в България да отхвърлят това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ с отказа си да го направят част от законодателството, когато този въпрос бъде повдигнат у нас

Асоциация "Общество и ценности", автор на петицията, отправя апел страната ни да насърчи италианското правителство да обжалва това решение и да я подкрепи пред Голямата камара на Европейския съд. 

Позицията, която България ще заеме по този въпрос е изключително важна, тъй като ЕСПЧ върви към изземване на същинската власт на националните съдилища и на парламентите в преследване на една крайна програма, която се стреми да унищожи брака между един мъж и една жена като основна, естествена и животворна клетка на обществото", се казва още в писмото.

Гражданите апелират към управляващите да защитят правото на всяко дете на майка и баща, тъй като всеки от тях допринася по уникален и незаменим начин в живота и за развитието на детето.

България е една от 23-те европейски страни, които не признават фактическото съжителство, в това число и еднополовите съюзи. У нас бракът е дефиниран в Конституцията (чл.46 ал.1) като "доброволен съюз между мъж и жена".