Посланикът на САЩ в България Херо Мустафа похвали работата на вътрешния министър Младен Маринов. На форума на годишния форум за устойчивост на Западните Балкани с фокус в борбата срещу насилствения екстремизъм Херо Мустафа започна словото си по традиция вече на български език.

Тя посочи, че много е говорила за значението на новия етап, в който се намират България и САЩ в техните взаимоотношения. Срещата между премиера Бойко Борисов и президента на САЩ даде началото на стратегическо партньорство на нови нива. 

Унгария скочи на ЕС заради неприемането на страни от Западните Балкани

Унгария скочи на ЕС заради неприемането на страни от Западните Балкани

Финландия, като председател на ЕС, била отговорна за "огромния провал"

Американският посланик похвали силовия министър Младен Маринов, който по думите й е много важен за успехите в областта на насилствения екстремизъм и организираната престъпност. Срещата днес е още един пример за неговите усилия за обединяване на усилията в региона с цел справяне с някои от най-спешните въпроси, пред които сме изправени, изтъкна тя.

Херо Мустафа подчерта, че поставените цели за подобряване на свързаността и партньорството в Западните Балкани е нещо много важно в общите усилия за намаляване на екстремизма и насилието в региона.

Когато работим заедно в целия регион, за да се справим с новите явления, можем да постигнем повече. Нито една страна не е изолирана по отношение на екстремизма и радикализацията, предупреди посланикът.

"На лошите им е удобно, когато правителствата не общуват помежду си. Не трябва да позволяваме това", призова Херо Мустафа и настоя да се намерят нови начини да се борим срещу насилието, екстремизма и корупцията. 

Даваме 58 330 лева за обучение по антисемитизъм в училища от Западните Балкани

Даваме 58 330 лева за обучение по антисемитизъм в училища от Западните Балкани

МС предостави 232 709 лв. на Доверителния фонд към ЮНЕСКО

В заключение тя обяви, че САЩ са готови да ни помагат за интеграцията на Западните Балкани, защото "по-силни Западни Балкани означава по-силна Европа и по-силно партньорство".

Радикализацията - независимо дали е по политически или религиозни идеологии, е в основата на насилствения екстремизъм. Това заяви министърът на вътрешните работи Младен Маринов.

По думите му радикализацията е реална заплаха, подкопаваща принципите и ценностите в демокрацията, доверието в институциите, принципите и върховенството на закона. Необходим е всеобхватен мултидисциплинарен подход и дългосрочни, целеви и целенасочени усилия на национално, регионално и международно ниво, призова силовият министър.

Според него постигането на горепосочените подходи може да доведе до устойчиви резултати само чрез сътрудничество между държавите, държавните институции, местните власти, организации, гражданското общество, етнически, религиозни и други общности.

Да не се успокояваме за мигрантския натиск съветва Маринов

Да не се успокояваме за мигрантския натиск съветва Маринов

На външна граница сме и ако дойде вълна, ще мине през нас, в Гърция е сериозно

"Нашата обща цел трябва да бъде утвърждаване на демократичните ценности - образованието, повишаване на свързаността и доверието в институциите, в международния, междукултурния и междуетническия диалог", акцентира Маринов.

Той изтъкна, че предизвикателствата пред органите за сигурност са огромни, заради което трябва да се следят нивото и характера на заплахата, да действат изпреварващо и своевременно да адаптират инструментите си към промените.

Във фокуса на контролните органи са мрежите за трансгранична и организирана престъпност, проследяването на паричните потоци, пропагандата в киберпространството, обезпечаването на надежден граничен контрол, управлението на миграционния натиск и редица други заплахи. 

Младен Маринов отбеляза, че именно за това обменът между държавите в региона, както с държавните партньори, придобива все повече значение за ефективното противодействие, което трябва да бъде подкрепяно и насърчавано, а не ограничавано по политически и географски причини.

"България е постоянно ангажирана в противодействие на насилствения екстремизъм и разчита на по-нататъшното сътрудничество с всички международни партньори", каза още силовият министър.

По думите на силовия министър България няма идентифицирани български граждани, които да са участвали или да са подпомагали военни конфликти. Ние изпълняваме всички препоръки за контрол върху такива бойци, които преминават през страната, подчерта той. За него е много важен форумът, защото всички други страни се сблъскват с проблема и как той се отразява на останалите държави. "Става въпрос за техните семейства, жени и деца. Проблемът е свързан с чисто човешки съдби и преди да се прилага държавната принуда, работата по отношение на дерадикализацията трябва да продължи. Ако не се работи с такива хора, се създава среда, която може да повлиае на други хора към по-радикални действия", акцентира родният вътрешен министър.

Македонският вътрешен министър Оливер Спасовски изтъкна, че този въпрос засяга всички страни от Западните Балкани. Той увери, че от 2017 г. до днес Северна Македония нямат техни граждани, които да са участвали в такива страни, в които се водят войни.

Спрямо тези лица, за които имаме данни, че са били участници в радикални организации са предприети всички необходими мерки, а лицата, които са осъдени, се намират в затворите и изтърпяват наказанията си. С тях не трябва да се спира да се работи, а да се интегрират. Най-важно от всичко е превенцията и да се изготвят програми с неправителствените организации, настоя Спасовски.