Туризмът не е държавен приоритет. Това показват действията на служебния кабинет, назначен от президента Румен Радев, смятат от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Становището им бе разпратено до медиите по време на днешното заседание на Националния Съвет за тристранно сътрудничество.

Бизнес и синдикати договорили с кабинета мярката 60/40 в нов вариант

Бизнес и синдикати договорили с кабинета мярката 60/40 в нов вариант

Завишеният праг остава за най-пострадалите сектори

Секторът допринася в годините преди кризата за между 11 и 13% от БВП. От 11 май не е предприето нито едно реално действие с изключение на отваряне на границите за румънски и чешки туристи, с което правителството да покаже, че счита туризма за важен и основен сектор на икономиката, посочи председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Георги Щерев.

"Вече 45 дни слушаме как се работи за решаване на проблемите, но докато чиновниците се наумуват, бизнесът, който плаща заплатите им е на път да фалира", пишат от БХРА. Те обещават в серия от публикации да изяснят защо, според тях, туризмът не е приоритет за служебния кабинет.

Според тях помощта по мярката 60/40 няма да помогне на сезонните хотели. Малко преди днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) от БХРА заявиха, че мярката 60/40 трябва да бъде удължена поне до края на октомври и ако това не се случи бизнесът, особено хотелиерският, е обречен.

От БХРА искат удължаване на мярката 60/40 до септември 2021 г.

От БХРА искат удължаване на мярката 60/40 до септември 2021 г.

Настояват и за промяна на тази помощ от държавата

От туристическата асоциация настояват тази помощ да се насочи към онези браншове, които са най-засегнати от кризата, като туризма и свързаните с него авиация и транспорт.

Според Щерев не може всички сектори в икономиката да са под един знаменател, защото всеки е пострадал в различна степен. Искането на хотелиерите е за тях отново да се предложат допълнителни средства, подобно на въведената мярка 80/20.

Дори и едно малко увеличение на помощта, например 70/30, би показало, че държавата наистина счита туризма за приоритет и за важен отрасъл за икономиката, който е сериозно пострадал от кризата, като отчита и факта, че секторът допринася за между 11 и 13 % от БВП, пише Щерев.

От БХРА не искат и да бъдат съпоставяни месеците юни и юли на 2021 и 2019 г. заради спецификите на туристическия бизнес за ваканционните хотели, особено морските. Причината е, че е невъзможно да се докаже реален спад за оценяваните периоди поради ред причини, на база променената организация на работа, наложена от епидемиологичната обстановка.

През 2019 г. голяма част от приходите на хотелите (30 - 40% от общите приходи) са получени под формата на ранни записвания и аванси. Плащанията по тях са получени от хотелиерите в периода от януари до май съгласно индивидуалните договори. Доплащанията на резервациите по ранни записвания, както и плащанията по резервациите, направени на по-късен етап, се извършваха от големите туроператори най-рано 60 дни след датата на напускане на госта.

Това показва, че през сезон 2019 г. през юни и юли сезонните хотели не са генерирали сериозни приходи, адекватни на заетостта. Те са имали гости, но плащането за тях не е извършено в същия месец - било е или аванс или е платено на много по-късен етап. Съответно, през настоящия сезон 2021 хотелиерите нямат приходи по ранни записвания.

Повечето хотели са договорили с туроператорите и с индивидуалните клиенти, плащанията на резервациите да се извършват от няколко дни до седмица-две преди настаняване или докато са настанени туристите. Така основните плащания към хотелите през настоящия сезон ще бъдат през юни, юли и август, докато през 2019 г. са били разпределени през цялата календарна година

С едва 20% отворени хотели започва летният сезон в "Слънчев бряг"

С едва 20% отворени хотели започва летният сезон в "Слънчев бряг"

Наполовина са намалени цените на чадърите и шезлонгите

Така сравнявайки ДДС декларацията за месец юли 2019 г., спрямо ДДС декларацията за месец юли 2021 г. (тези декларации или оборотните ведомости се използват като инструмент за доказване на спада), има вероятност да не може да се докаже спад на годишните приходи на сезонните хотели или ако се докаже спад, то този спад няма да е реалният и хотелиерите може да не покрият изискванията за попадане в мярката, обосновават се от бранша.

От БХРА предлагат да се промени критерият за оценка за допустимост на кандидатите по Мярка 60/40, като се приеме съпоставка на първите 6 месеца на 2021 г. спрямо аналогичния период за 2019 г., при минимум 20 % спад в бизнеса. В случай, че не се приеме това предложение, от БХРА предлагат като втори краен вариант за получаване на средства по мярката 60/40 да се съпоставят тримесечието от април до юни на 2021 г. спрямо същия период на 2019 г., при минимум 20 % спад в бизнеса.

Вторият основен проблем за промяната на ПМС 151/2020 г. е определянето на общия размер на предоставените средства. Не се отчита ясно изразеният сезонен характер в сектора хотелиерство и ресторантьорство, посочват от БХРА. Според чл. 1, ал 3, т. 5 от Постановление 151, за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател, за база се взема минималната месечна работна заплата за страната.

На хотелиерите им писна да плащат до 7 пъти по-високи цени за плажни концесии

На хотелиерите им писна да плащат до 7 пъти по-високи цени за плажни концесии

Как предоставените намаления на концесионните такси стигат до хотелиерите

От БХРА припомнят, че съгласно чл. 2, ал .2 от Постановление 151: Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на постановлението, изплаща на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 5, наети след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността, и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

От БХРА виждат разминаване, че работодателят ще получи пари на база минималната работна заплата за страната, а ще изплаща заплати и ще внася дължимите осигурителни вноски на база минималния осигурителен доход за длъжността, който от 01 юли 2020 г. за повечето длъжности в сектора е 800 лв., което според БХРА е некоректно.

Те оспорват и вземането на месец април за база за дължимите осигуровки от работодателите, защото това е слаб за приходи месец, както за планинските, така и за морските курорти.

Към момента малка част от сезонните работници са назначени през юни, а по-голяма част от тях ще бъдат назначени в края на юни и през юли, когато хотелиерите се надяват да започне летният сезон през тази година.

Това означава, че всички длъжности - администратори, бармани, камериери, управители, миячи и други ще получат еднаква помощ, изчислена на база минималната работна заплата за страната. Така хигиенист, осигурен на 650 лева и управител, осигурен на 1500 лева ще получават една и съща помощ.

Ако тези два проблема не бъдат решени реално помощта по мярката 60/40 ще остане недостъпна или крайно недостатъчна за сезонните хотели, които са най-засегнати от кризата, алармират от БХРА. В резултат много от ваканционните морски хотели няма да се възползват от тази мярка и поради късното започване на сезона и неговата краткост няма да могат да покрият разходите си и да оцелеят, категорични са от БХРА.