Министерският съвет одобри Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., съобщиха от Министерския съвет.

За разлика от предишните Годишни доклади, в представения доклад за 2018 г. темата за противодействието на корупцията присъства на институционално ниво, гласи съобщението на правителството.

Основание за това е фактът, че през 2018 г. влезе в сила новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и е създадена комисия - КПКОНПИ. Според информацията на МС комисията е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя се отчита пред Народното събрание на Република България.

Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период, мотивират се авторите на документа.

Одобриха годишния доклад за сигурността на заседание на Съвета по сигурност в МС

Одобриха годишния доклад за сигурността на заседание на Съвета по сигурност в МС

Обсъдиха и Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през т.г.

Характерно за състоянието на националната сигурност през 2018 г., отразено в Доклада, е значителното по обем представяне на дейностите, резултатите и постиженията от първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Шестте месеца на това председателство бяха изпълнени с огромен брой дейности, осъществявани с непозната за страната ни интензивност, мащабност, включване на голям брой служители от държавни институции, а също така - от неправителствени организации и от организации на българския бизнес, отчитат се от МС. 

Противодействието на радикализацията и тероризма през 2018 г. обсъдиха в МС

Противодействието на радикализацията и тероризма през 2018 г. обсъдиха в МС

Вътрешният министър обсъди

Според информацията от правителството са постигнати поставените цели и темата за Западните Балкани отново намери своето достойно място в дневния ред на Европейския съюз. За това принос има и активната политика на нашата страна - за преодоляването на десетилетни противоречия между страни в региона. За напредъка към евроатлантическа и европейска интеграция конкретно на Република Северна Македония също сме допринесли, се споменава в документа.

Демографските проблеми също имат съществено място в доклада за състоянието на националната сигурност за 2018 г. Изтъква се политиката за връщане в училище на деца, които по една или друга причина са отпаднали от образователната система. 

Топим се със 144 души на ден

Топим се със 144 души на ден

Личните лекари не изпълняват спешна помощ

Посочени са предизвикателствата и постигнатите през 2018 г. решения в сферата на енергийната сигурност, чието реализиране наблюдаваме от първата половина на тази година

Проект на доклада бе разгледан и одобрен на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет на 12 юни т.г.

Годишният доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. е изпратен в Народното събрание за приемане с решение.