Участниците в първото заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в кабинета "Борисов-3" одобриха годишен доклад за състоянието на националната сигурност на страната през 2016 г.

Документът ще бъде разгледан на заседание на Министерския съвет и след това от Народното събрание, съобщиха от Министерския съвет.

На заседанието, председателствано от премиера Борисов, бе приет проект на План за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 г.

Приети бяха вътрешните правила за провеждане на заседанията. На премиера беше представен отчет за работата на Съвета през 2016 г., както и План за дейността му за настоящата година.

Секретарят на Съвета по сигурността представи доклад за постъпила информация, свързана с възможностите за интегрирано управление на ресурсите в сферата на сигурността и отбраната. Това е етап от работата в съответствие със становищата и предложенията, направени по време на последното заседание на КСНС.