В петък вечерта от Министерството на финансите изненадаха бизнеса, че подготвя промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за софтуера за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО).

Обосновават се на множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса.

МФ предлага удължаване на срока за включване към Наредба Н-18 на фирми по СУПТО

МФ предлага удължаване на срока за включване към Наредба Н-18 на фирми по СУПТО

От 31 юли срокът да се премести до края на годината

След влизането в сила на промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от Министерството на финансите са готови да приведат Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им.

Така търговците на електронни магазини трябва да отменат въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.

Подготвят се нови изменения в Наредба Н-18

Подготвят се нови изменения в Наредба Н-18

Новият икономически министър Лъчезар Борисов просто съобщи новината