България и Румъния поставиха остро въпроса пред Сърбия за получаване на компенсации заради трансграничното замърсяване на водите на Дунав в края на септември и началото на октомври с източник рафинерията в Прахово по време на тристранна среща във Виена между България, Сърбия и Румъния.

Срещата се проведе по инициатива на министър Джевдет Чакъров, уточняват от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

В нея България беше представлявана от заместник-министъра на околната среда и водите Любка Качакова, Румъния - от Лучия Ана Варга, държавен секретар в министерството на околната среда, а Сърбия - от Никола Мариянович, директор на дирекция „Води" в Министерството на земеделието, горите и водите. В срещата участва и Филип Велер - изпълнителен секретар на Секретариата на Дунавската конвенция.

България и Румъния поискаха да им бъдат покрити разходите за почистване на замърсяването.

За българската страна сумата е 1,5 млн. лева, а за румънската - 300 хиляди евро. Велер пое ангажимент да се организира среща между юристи от трите държави с участието на експерти и от Секретариата, които да обсъдят всички правни аспекти на исканията за компенсации.

Никола Мариянович съобщи, че сръбската страна е завела дело срещу рафинерията в Прахово заради това замърсяване, но предвид съдебната процедура не може да дава повече информация. Той посочи още, че няма мандат да поема ангажименти от името на сръбската страна, но ще представи исканията на България и Румъния. Мариянович поиска двете страни да му изпратят отново всички лабораторни анализи и резултатите от водните проби.

Представителят на Сърбия информира още, че системата за ранно предупреждение в Прахово е била разрушена по време на военните действия и в момента не функционира.
България настоя Сърбия да се обърне към Секретариата на Дунавската конвенция, ако е необходимо да получи подкрепа за възстановяването на тази система.

Постигнато беше съгласие представители на трите страни съвместно да посетят рафинерията в Прахово в началото на следващата година, за да се запознаят на място с проблемите. Договорено беше при подобни инциденти да се правят съвместни пробонабирания от комисии от експерти на трите страни.

България настоя да се направи оценка на риска в Прахово и да се набележат действия за минимализиране на този риск. Страната ни настоя още Секретариатът да окаже техническа помощ на Сърбия за оценката на риска.

Договорено беше Сърбия да направи преглед на вътрешните процедури за ранно предупреждение при замърсявания и ако има нужда от техническа помощ да заяви това пред Секретариата на Дунавската конвенция.

Мариянович представи като проблем и риск от замърсяване контрабандата на гориво с танкери в района на Прахово.
Трите страни поеха ангажимент за оценка на този риск, както и да набележат мерки за намаляването му. България, Сърбия и Румъния ще подготвят проект на план за общи координирани действия при трансгранични замърсявания.