От Икономическия и социален съвет настояха със становище за ускоряване на подготовката на България за членство в ERM-II.

На пресконференция председателят на съвета проф. Лалко Дулевски посочи, че за членство в чакалнята на еврозоната се полагат усилия от всички правителства на България от 2007 г. насам.

Той бе категоричен, че сега е настъпил подходящият момент за реализиране на това намерение заради политическата подкрепа, която страната ни получава за председателството на Съвета на Европейския съюз. Проф. Лалко Дулевски посочи, че до края на председателството или до 1-ви юли 2017 г. страната ни трябва да бъде приета във валутния механизъм ERM-II.

Всъщност страната ни е изпълнила всички критерии за членство в зоната - дял на бюджетния дефицит под 3%, ниво на външен дълг много под 60% - около 25% и изпълнява на практика всички критерии за конвергенция, гарантиращи, че страната ни е готова да приеме еврото. Проф. Лалко Дулевски коментира, че в българското общество има една силна поляризация. 

Юнкер: България е готова да пристъпи към еврозоната

Юнкер: България е готова да пристъпи към еврозоната

Румен Радев вярва, че когато българското председателство приключи, ЕС ще е по-силен

"Трябва да подчертаем, че българските правителства от приемането ни в ЕС досега са полагали усилия за присъединяване към ERM-II. Освен правителството много е важна ролята и на БНБ", посочи проф. Дулевски.

ИСС настоява до края на европредседателството - България да бъде член на ERM-II. Освен това проф. Дулевски коментира, че с обективния критерий принадлежност към еврозоната на практика се реализира един от петте сценарий, предложен в Бялата книга на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, а именно Европа на две скорости или "Европа на страните извън еврозоната" и "Европа на страните в еврозоната".

Димитър Бранков, член на ИСС и заместник-председател на БСК отбеляза пълното единство между работодатели и синдикати по тази тема. Той бе категоричен, че това е приоритет с най-висока значимост. По думите му неговата реализация ще отключи и ускори необходимите структурни реформи. Според него страната ни е в уникална ситуация, заради 20-годишното действие на Валутния борд, който е и един от най-рестриктивните и налага много предпазлива политика от страна на централната банка.

Горанов ни готви за чакалнята на еврозоната до юни

Горанов ни готви за чакалнята на еврозоната до юни

ЕС дипломати и банкери коментират, че България все пак има нужда от множество реформи, за да повиши твърде ниския стандарт на живот

"България е единствената страна с такава парична система в рамките на ЕС", посочи Бранков. По думите му страната ни е често неправилно е свързвана с Гърция и Италия, тъй като по време на присъединяването си към ERM-II и двете страни са имали гъвкав валутен курс. Страната ни трябва да се сравнява с Балтийските държави.

"България е най-готова - именно поради 20-годишното си пребиваване във валутен борд", коментира още той. Образно казано вечерята е била един път, а сме платили сметката многократно, коментира Бранков. Той бе категоричен, че с приемането на еврото българският бизнес ще бъде облекчен за достъп до кредитиране.

По отношение на доходите президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че нито влизането в еврозоната, нито влизането в ERM-II ще попречи ръста на доходите.

Да влезем в Еврозоната и да станем първокласни европейци, иска Василев

Да влезем в Еврозоната и да станем първокласни европейци, иска Василев

Нацията ще забогатява по-бързо, а заплатите ще се вдигат, две години имаме голям бюджетен излишък и "това е страхотно"

В заключението от представеното становище на ИСС се посочва че: "ИСС изразява своята убеденост, че чрез изграждането до 2025 г. на завършен Икономически и паричен съюз със своите два стълба: парична политика, включваща единната парична единица - еврото и ЕЦБ, и икономическа политика, насърчаваща развитието на координацията на икономическите политики в ЕС, с цел въвеждането на еврото във всички държави - членки на Съюза, съвместно с единния пазар ще се допринесе за повече икономическа стабилност, балансиран икономически растеж, по-високо ниво на качествена заетост и устойчивост на публичните финанси".