Правителството прие решение в дейностите по реализиране на Централизираната система за персонализация на български лични документи (БЛД) да бъде включено проектирането и изграждането на Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ).

Парламентът разреши електронната идентичност в личните документи

Парламентът разреши електронната идентичност в личните документи

Личната идентификация може да става и на други носители

Решението за допълване на одобрения през миналата година модел за централизирано персонализиране на БЛД с децентрализирано административно обслужване е необходимо поради изискването за наличие на записани данни за електронна идентификация в БЛД, информират от Министерски съвет.

Към датата на одобрение на модела за централизирано персонализиране на БЛД с децентрализирано административно обслужване ЦСЕИ е била част от обхвата на обществена поръчка, поради което изграждането й не е включено в модела. Към момента обаче процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена.

За да се осигури изпълнение на законовото изискване БЛД да бъдат носители на удостоверение за електронна идентичност, е необходимо двете системи - за електронна идентификация и за персонализация на БЛД, да бъдат изградени едновременно и в необходимата логическа съвместимост. Това ще предотврати забавяне или блокиране на производствения процес на БЛД.

Някоя фирма се подготвя да спечели 70 млн. лв., предупреди Москов

Някоя фирма се подготвя да спечели 70 млн. лв., предупреди Москов

Пръстовият идентификатор е струвал на Касата 400 хиляди лева