ДПС ще участва във всякакви консултации и диалог по всички теми, включително и съдебната, заяви от своя страна Йордан Цонев. Множество поправки на Конституцията са правени по темата съдебна власт. Може би това е най-нестабилната система, която ние направихме във връзка с мониторинговите доклади, посочи Цонев.

Янаки Стоилов: Важно е да има произнасяне по същество

Янаки Стоилов: Важно е да има произнасяне по същество

Това ще е сериозен тест за ВСС

Според него има две теми - искаме ли независима съдебна власт или зависима съдебна власт, но не от българската държава. Ако искаме да говорим за това кой уронва престижа на съдебната власт, къде е тук разговорът за Лозан Панов. Той не урони ли престижът на съдебната власт, не участва ли в политически събития, не е ли част от тях, запита Йордан Цонев.

Къде в "Магнитски" е състезателният процес, къде са изнасянията за доказателства за вина, къде е защитата в това дамгосване, продължи да пита Цонев. Защо и кой позволява на българското правителство да пренася законодателствени неща на българска територия, щом не е пренесено на европейска територия, недоумява Цонев.

ДПС ще внесе искане за изслушване на финансовия и икономическия министър въз основа на кои факти са направени списъците по закона "Магнитски" и съгласно кой закон.