Правителството прие на днешното си заседание становище по конституционно дело №13 за 2023 г., което е образувано по искане да бъде обявено за противоконституционно на решението на парламента за отхвърляне на предложението за провеждане на национален референдум срещу въвеждането на еврото, внесено от инициативен комитет на 7 април 2023 г.

Делото е образувано по искане на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание (НС), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС). Депутатите настояват пред Конституционния съд за установяване на противоконституционност на решението от 7 юли 2023 г., обнародвано в Държавен вестник, брой 60/14.07.2023 г., с което не е прието предложението за референдум с въпрос: "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?". Те претендират и за установяване на съответствие на "така поставеният въпрос: "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?" на Конституцията, на "ограниченията по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗПУГДВМС, както и на Договора за функциониране на ЕС и чл. 140 от него".

В становището на кабинета се заявява, че оспореното решение на Народното събрание не противоречи на Конституцията и искането на 49-имата народни представители трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Димитър Радев: Няма договорки и уредени мачове за БНБ

Димитър Радев: Няма договорки и уредени мачове за БНБ

Той си избрал Андрей Гюров и Петър Чобанов за подуправители на Народната банка