Правителството одобри Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за миналата 2017 година и го предложи за приемане на Народното събрание.

Документът отразява текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната през 2017 г., съобщават от МС.

С доклада министрите представят изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период.

МС одобри новите проекти за ВВС и за Сухопътните войски

МС одобри новите проекти за ВВС и за Сухопътните войски

1, 464 млрд. лева с ДДС за Сухопътни войски и 1,8 млрд. лв. с ДДС за нов изтребител

През 2017 г. във въоръжените сили са проведени с 11% повече учения спрямо предходната година. Проведени са 290 учения.

Формирования и отделни военнослужещи са участвали в 8 мисии и операции зад граница.

Общият брой военнослужещи, включени в планираните ротации през годината, е над 900, което е повишение от около 19%.

Формирования от Българската армия са участвали в 69 мероприятия по оказване на помощ на населението при тежки зимни условия, пожари, наводнения и транспортиране на болни.
Изпълнението на тези задачи е осъществено от 1 198 военнослужещи и 184 единици техника.

В операцията за съвместни действия с органите на МВР по охрана на държавната граница с Турция средномесечно са участвали около 240 военнослужещи и 70 единици техника.

Каракачанов: С над 130 млн. актуализираме средствата за отбрана

Каракачанов: С над 130 млн. актуализираме средствата за отбрана

Дебатите при президента били дълги

В доклада е отбелязано и присъединяването на България към нотификацията за създаването на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната и заявеното участие в три от предложените многонационални проекта.

Основният извод от документа е, че българските въоръжени сили са в състояние да изпълняват задачите си, но със затруднения и повишен риск.

Основните констатирани проблеми са свързани с некомплекта военнослужещи, който е достигнал 20% от щатния състав и засяга в най-голяма степен Сухопътните войски, недостатъчното ресурсно осигуряване, затрудненията по поддържането и развитието на отбранителните способности.

С около 10% са увеличени заплатите на военните, отчете Каракачанов

С около 10% са увеличени заплатите на военните, отчете Каракачанов

Всички смятаха, че армията е само за паради, призна военният министър

В доклада се посочва, че усилията на ръководството на Министерството на отбраната през 2018 г. ще бъдат концентрирани в изпълнение на следните дейности:

  • дейности по Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020 г.;
  • изготвяне на пътна карта за разработване на дългосрочна, всеобхватна и финансово осигурена програма за развитие на въоръжените сили след 2020 г.;
  • реализация на разчетите в приетия Национален план за увеличаване на бюджета за отбрана на 2% от БВП до 2024 г.;
  • стартиране на трите основни модернизационни проекта за въоръжените сили;
  • попълване на вакантните места във въоръжените сили и окомплектоване на доброволния резерв;
  • изграждане на способности за киберотбрана и други.
Военните министри на ЕС поеха ангажименти за обща отбрана, но без решения
Обновена

Военните министри на ЕС поеха ангажименти за обща отбрана, но без решения

На срещата на върха в София няма да се говори за разширяване на ЕС