Прехвърлят 30 млн. лв. към бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното заседание, съобщиха от МС.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г в размер на 30 млн. лв. Правителственото постановление е свързано с необходимостта от закупуване на нови видове и количества лекарства, медицински изделия и лични предпазни средства, с цел адекватна реакция на съвременните нужди за борба с вирусни епидемии и други зарази. Те са за държавния резерв.

На днешното заседание на Министерския съвет беше прието също така постановление, в което са отразени вътрешно компенсирани промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели, по бюджета на Министерство на икономиката за 2020 г., допълват от МС без да предоставят конкретика.