Министрите от кабинета "Борисов-3" в оставка одобриха Решение за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. В документа са включени предложения от министерства и неправителствени организации, работещи в сферата по превенция и защита от домашно насилие, съобщиха от Министерския съвет.

Първи сме в ЕС по престъпления, насилие и вандализъм

Първи сме в ЕС по престъпления, насилие и вандализъм

Страната ни оглавява класацията не за първи път

"Набелязани са дейностите, които следва да бъдат реализирани през настоящата година, отговорните органи, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки. В документа са залегнали и дейности за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, както и мерки за контрол и оценка", пишат от Министерския съвет.

От 66 преписки за домашно насилие през 2020 г.  е внесен 1 обвинителен акт в съда в Разград

От 66 преписки за домашно насилие през 2020 г. е внесен 1 обвинителен акт в съда в Разград

Скоростно са разглеждани сигналите, включително и за заказа за убийство

Приемането на Решението не води до въздействие върху държавния бюджет. Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране на изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на министерствата, определени в програмата.