МС оттегля законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
Това решиха министрите на днешното си заседание.

Повторно ще бъдат анализирани предлаганите текстове, като се даде достатъчно време заинтересованите лица да бъдат запознати с предложенията.

Проектът беше изготвен при тясно сътрудничество и взаимодействие с браншовите организации в автомобилния транспорт и беше публикуван в интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заедно с мотивите на 17 декември 2009 г, се посочва в съобщението до медиите.

Независимо от проведеното обществено обсъждане, разглеждането на проекта предизвика множество дебати след внасянето му в Народното събрание, включително и при обсъждането в постоянните комисии.