Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 3 за 2020 г., образувано по искане на 54 народни представители от 44-ото Народно събрание с искане за установяване на противоконституционност на целия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и на всички изменения и допълнения в други закони, предвидени в неговите преходни и заключителни разпоредби, а при условията на евентуалност - и за установяване на противоконституционност на отделни негови членове.

Тезите на вносителите на искането и техните оспорвания на Закона за социалните услуги в цялост като противоречащ на Преамбюла, чл. 1, ал. 2 и 3; чл. 4; чл. 5; чл. 6, ал. 2; чл. 7; чл. 14; чл. 23; чл. 30, ал. 1; чл. 31, ал. 3; чл. 32, ал. 1; чл. 44, ал. 2; чл. 47, ал. 1 и 5; чл. 51, ал. 1 и 3; чл. 53, ал. 6; чл. 56; чл. 57, ал. 1 и 2; чл. 60, ал. 1 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията са оборени в становището на Министерския съвет като е.

БСП дава закона за социалните услуги на КС

БСП дава закона за социалните услуги на КС

38 страници са аргументите на левите

Припомняме, че на 5 март стана ясно, че БСП дава закона за социалните услуги в Коституционния съд. 

През декември миналата година Законът за социалните услуги беше отложен с 6 месеца.

Представители на "БРЦК - Разбунена София" обаче настояха за пълна отмяна на спорния закон.

Това се случи въпреки уверенията на социалния министър Деница Сачева , че Законът за социалните услуги не се отнася до семействата и семейните отношения и няма разумно основание да се водят протести именно с искане за отмяна на това антисемейно законодателство.