Правителството одобри кандидатурата на България за седалище на Европейския орган по труда, съобщиха от пресцентъра на МС.

Обсъждането на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на новата структура започна през месец март 2018 година в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Основната цел на Европейския орган по труда е да улесни прилагането на законодателството в областта на свободното движение и предоставянето на услуги, посредством подобряване на достъпа до информация за лицата и работодателите и подпомагане на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки. В тази връзка се предвижда той да съдейства за организирането на съвместни инспекции при трансгранични нарушения и да провежда процедура по медиация при спорове между компетентните институции на държавите членки относно прилагането на посоченото законодателство.

Предвидено е новият Орган по труда да обедини техническите и оперативните задачи на няколко съществуващи органа на ЕС - Европейското бюро за координация на EURES, Техническия комитет за свободното движение на работници, Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници и Европейската платформа за противодействие на недекларирания труд, допълват от правителствената пресслужба.

България се кандидатира и за седалище на Европейския орган по труда

България се кандидатира и за седалище на Европейския орган по труда

Прозрачност за предприятията по отношение на трудовите стандарти по света