От Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърдиха цените на природния газ за месец февруари 2022 г. - 109,88 лв./MWh, съобщиха от енергийния регулатор.

Малко по-рано, също на 01 февруари 2022 г., от "Булгаргаз" ЕАД предложиха същата цена от 109,88 лв. за мегаватчас на природния газ за февруари, с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 31 януари.

За предходния месец януари утвърдената от регулатора цена беше 133,41 лв./MWh.

На откритото заседание на 26 януари 2022 г. от "Булгаргаз" ЕАД заявиха, че за българските потребители - газоразпределителни дружества, топлофикациите и индустрията остават всички ползи от по-ниските цени на доставяния природен газ от Азербайджан и количествата, добивани от газовото хранилище в Чирен.

Според данни на дружеството от началото на 2021 г. до януари 2022 г. тези ценови ползи за потребителите са в общ размер от над 1 милиард лева.

При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ, предвидено за доставка през месец февруари 2022 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

Припомняме, миналата седмица бе сменен Управителният съвет на държавната компания "Булгаргаз". Като аргумент от Министерство на енергетиката посочиха действия и бездействия на управляващите дружеството, които не са в обществен интерес. Министър Александър Николов дори намекна за работи в интерес на частни бизнес субекти, а премиерът Кирил Петков заяви дори вчера, че очаква до дни да бъдат повдигнати и обвинения.

А по-рано днес двама от членовете на Комисията по енергийно и водно регулиране се разделиха с постовете си.