До 5 февруари областните управители трябва да проведат консултации за съставите на районните избирателни комисии за предстоящите парламентарни избори на 4 април, съобщава БНР.

Консултациите се провеждат с парламентарните партии и коалиции и с тези извън парламента, които имат избрани членове в Eвропейския парламент.

До 12 февруари включително ЦИК трябва да назначи районните комисии.

Партиите трябва да направят предложение пред областните управители за състава на районните комисии и да предоставят списък с резервни членове.

"Демократична България" обжалва решение на ЦИК за имената на коалициите

"Демократична България" обжалва решение на ЦИК за имената на коалициите

Според ДБ поставеното условие е неясно

В случай че при консултациите не се постигне съгласие за състава, ЦИК назначава районната комисия на базата на направените предложения.

Членове на една и съща РИК не може да бъдат съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри, а представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районната.

При назначаването на районните комисии се запазва съотношението между парламентарно представените партии в 44 Народно събрание съобразно броя на депутатите към датата 19 януари 2020 г.

Припомняме, вчера стана ясно, че 17 февруари е крайният срок, в който партии и коалиции могат да заявят пред ЦИК участието си в парламентарните избори на 4 април.

По-рано днес беше съобщено, че "Демократична България" и Единната народна партия обжалват решение на ЦИК за имената на коалициите.

Партиите се регистрират в ЦИК за изборите до 17 февруари

Партиите се регистрират в ЦИК за изборите до 17 февруари

Трябва да представят списък с 2500 подкрепящи ги избиратели