Летовище "Свети Константин" край Пещера става село. Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3". Новото пазарджишко село е в границите на съществуващото селищно образувание с местно значение - летовище "Свети Константин".

Областният управител на област Пазарджик е внесъл в Министерския съвет мотивирано предложение за създаване на новото населено място след разглеждане и преценка на основанията, изложени в искането от кмета на общината и решението на общинския съвет на община Пещера. Предложено е новото населено място да се наименува "Свети Константин"' с указ на президента на Република България. Със създаването му общият брой на селата в страната ще стане 5000.

Промяната става според Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Установено е трайно заселване на население в съществуващото селищно образувание, чиято територия е определена с устройствен план, наличие на постоянно живеещо население и социална и инженерна инфраструктура.