Две трети от българите са разбрали за посещението на главата на Римокатолическата църква папа Франциск в България. 57% от българите имат положително отношение към папа Франциск. 32% от българите посочват, че приемат духовните лица за наместници на Бог на земята, а 41% са на противоположното мнение - не ги приемат. 12% от българите се определят за атеисти.

Снимка 421261

Източник: Тренд

Това в сбит вид показва ново социологическо проучване на "Тренд" по поръчка на в. "24 часа", посветено на нагласите спрямо предстоящото посещение на папа Франциск в България. Проучването е реализирано в периода 5-12 април сред 1008 души. 

МС отпуска 866 000 лева за визитата на папа Франциск у нас

МС отпуска 866 000 лева за визитата на папа Франциск у нас

НСО получава 30 000 лв., МВР - 77 000, а Министерския съвет - 759 000 лева

Две трети от българите са чули/разбрали за посещението на главата на Римокатолическата църква у нас. Малко над една трета обаче не са разбрали за това посещение.

60% от българите оценяват положително посещението на папа Франциск, а малко под една трета не могат да преценят каква оценка да дадат. Младите хора на възраст 18-29 г. в най-малък дял са запознати с посещението на папата и в най-голям дял не могат да преценят каква оценка да дадат - близо половината от тях.

Регистрирани са високи стойности на положително отношение (57%) към главата на Римокатолическата църква. Едва 8% от българите посочват, че имат отрицателно отношение.

Папа Франциск може да разгледа "Св. Ал. Невски", но не и да се моли с православни отци

Папа Франциск може да разгледа "Св. Ал. Невски", но не и да се моли с православни отци

Не се благославя на клирици на БПЦ-БП да участват във всички останали събития

27% от всички запитани посочват, че има достатъчно информация относно посещението на папа Франциск в България. Половината от българите са на мнение, че липсва достатъчно информация.

Малко под една трета (31%) от българите пък посочват, че ще следят посещението на папата в България. Видно е от данните, че с увеличаването на възрастта се увеличава делът на хората, които ще следят това посещение. Най-незаинтересовани остават най-младите на възраст 18-29 г.

Снимка 421260

Източник: Тренд

В контекста на посещението на папата, "Тренд" са задали въпрос относно това дали българите приемат духовните лица като наместници на Бог на земята. 32% от българите посочват, че приемат духовните лица за наместници на Бог на земята. Имайки предвид, че 1% от извадката отговаря на 55 хил. души, то малко под 1 млн. и 800 хил. българи приемат тази гледна точка за духовните наместници.

Папата се среща с патриарх Неофит, президента и премиера

Папата се среща с патриарх Неофит, президента и премиера

Папа Франциск идва в България с "Мир на Земята"

41% са на противоположното мнение - не ги приемат. Видно е от данните, че по-младите българи, за сметка на по-възрастните, в по-малки дялове приемат духовните лица за наместници на Бог на земята. С увеличаването на възрастта нараства делът на хората, които приемат духовните лица като наместници на Бог. 12% от българите са посочили, че не вярват в Бог. Младите хора на възраст 18-29 г. в най-голям дял са атеистично настроени.

Снимка 421259

Източник: Тренд