Българският екоминистър Нено Димов и еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела обсъдиха съвместни действия по наказателните процедури срещу България. Процедурите са за качеството на атмосферния въздух и по казуса "Калиакра". Срещата им бе в Брюксел.

Незаконното строителство при Калиакра продължава

Незаконното строителство при Калиакра продължава

Вече е издигната ограда около терена...

По наказателната процедура за качеството на атмосферния въздух двамата се съгласиха, че е изключително тежък проблем, който има не само екологично, но и социално-икономическо измерение.

За да не бъдат наложени санкции на България, трябва да бъдат положени съвместни усилия на различни институции и министерства за решаване на проблема с наличието на наднормени стойности на съдържание на фини прахови частици във въздуха, се споразумяха Димов и Вела. Двамата са категорични, че основна отговорност за подобряване на чистотата на въздуха е да имат местните власти.

Прокуратурата оспорва заповедта на Нено Димов за "Калиакра"

Прокуратурата оспорва заповедта на Нено Димов за "Калиакра"

Министърът не е установил категорично къде са Понто-Сарматските степи

От страна на еврокомисията има ангажимент да помага в този процес. Министър Димов и комисар Вела предвиждат работни срещи за отчитане на напредъка по този въпрос. Първата от тях ще бъде до края на годината.
На нея ще бъдат представени проект с конкретни мерки на национално ниво, разработен от Световната банка.
Комисията си дава сметка за сложността на казуса и че е необходимо по-дълго време за разрешаването му, каза комисар Вела на срещата.

По казуса "Калиакра" министър Димов и комисар Вела набелязаха съвместни действия с оглед намиране на балансирано решение, което да защити както местообитанията в защитената зона на понто-сарманските степи, така и интересите на местните общности и собствениците на имоти в района.

Министър Димов информира комисар Вела, че ще се търси международна експертиза за прецизиране границите и режимите на защита в понто-сарматските степи, част от европейската мрежа Натура 2000.

По искане на МОСВ кметовете актуализират програмите си за качество на въздуха

По искане на МОСВ кметовете актуализират програмите си за качество на въздуха

За нарушение на нормите може да се наложат финансови санкции на България

Започва процедурата по разглеждане на ОВОС за Лот 3.2 на автомагистрала "Струма" и се очаква до 30 дни оценката да бъде обсъдена от Висшия експертен екологичен съвет, информира министър Димов по време на срещата.