Правителството създава постоянно действаща междуведомствена работна група, която да оценява риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщиха от МС след края на днешното правителствено заседание.

В групата има представители на различни ведомства. Там са представители на министерството на финансите, на вътрешните работи, на правосъдието. Заедно с тях са и представители на Агенция "Митници", на Прокуратурата, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на дирекция "Финансово разузнаване" от Държавна агенция "Национална сигурност".

В групата са представители на надзорни органи и от други институции с отделни правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и такива, които разполагат с данни и информация, необходими за изготвянето и актуализирането на националната оценка на риска.