Министър Велислав Минеков се срещна в Министерството на културата с директорите на държавните културни институти в областта на музикално-сценичните изкуства.

Дискутирано бе предложението на културния министър за необходимостта от привличането на общините по места към подкрепа на институтите. Предложено бе това да се регламентира и законово, за да има устойчивост. Министър Минеков обяви намерението си да покани на среща в по-широк формат зам.-кметовете по култура в страната, за да може да се гарантира провеждането на адекватна национална политика в областта на музикално-сценичните изкуства.

Ръководителите на културните институти споделиха някои от своите притеснения, свързани с възстановяването на дейността от последиците от пандемията от COVID-19. Изказани бяха мнения по отношение на положителните и отрицателните страни на делегираните бюджети. Много от техните директори обърнаха внимание на факта, че финансирането за тях не е добре да се случва по осреднени стойности, а следва да се отчитат спецификите на всеки един културен институт, защото от тях зависи и поддържането на неговата публика. По думите им е необходимо да се вземат предвид фактори като социално-демографския, като сградния фонд, типа населено място, задачите, които си е поставил институтът. А във финансирането да се заложат статична част (заплати и сграден фонд) и динамична част (субсидия върху приходите).

Обсъдена бе и възможността за меценатство, която, по думите на участниците в срещата, не може да се оползотворява добре при сега действащия Закон за меценатството.

Директорите изказаха и притеснения относно предстоящата 2022 г., която се очертава като изключително трудна за възстановяване на нормалната дейност на пълен капацитет на институтите и завръщането на публиката в тях.

Минеков се отказа да затваря театри

Минеков се отказа да затваря театри

Работна група ще решава за финансирането на театрите след COVID кризата