От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата ще стане 510 лева. Това е с 10,9% увеличение в сравнение с настоящата година, реши правителството по време на днешното редовно заседание на Министерския съвет.

По-високият размер на минималната заплата ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Увеличението й отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Щяло да има икономически необоснован ръст на заплатите

Мотивът за повишаването на минималната работна заплата на 510 лв. е икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, информират от МС. В документите по решението е посочено и увеличаването на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната. От 1 януари 2018 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,07 лв.