От Младежка организация питат къде е тяхното място в преговорите за правителство. Отвореното писмо е от младежка организация "Национален младежки форум", в чийто състав има над 45 български младежки организации. Те написаха на четирите преговарящи политически сили, за да припомнят за актуализацията на Закона за младежта и приемането на Закон за доброволчеството.

В никоя от обявените работни групи не е спомената сферата на младежките политики, твърдят те и предполагат, че е вероятно тя за пореден път да е погрешно включена като образователна, социална или спортна категория. Очакванията на авторите на писмото са младежката политика да се разглежда като самостоятелен ресор със своята специфична проблематика и цели.

Макар и започнал през 2018 г., процесът по изготвяне на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г., все още не е завършен, като към този момент, проектът на стратегията е приет с Решение на Министерски съвет №520 22.07.2021 г.10, се казва в писмото.