Малко след като от БСП заявиха, че ГЕРБ не защитили интереса на превозвачите, на страницата на Министерството на транспорта публикуваха хронология на процеса по пакета "Мобилност", съобщиха от МТИТС.

Борисов предал превозвачите, скочи БСП

Борисов предал превозвачите, скочи БСП

Георги Свиленски извади документи за позицията на правителство ни, че подкрепяме мобилния пакет

Още през декември 2015 г. по време на заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика - формат "Транспорт", което се проведе в Брюксел, министър Ивайло Московски защити правата на българските превозвачи.
Пред транспортните министри на ЕС Московски се обяви против рестриктивни практики, въведени от някои от държавите в ЕС.
Тези практики бяха свързани с ограничения за използването на нормалната седмична почивка в кабината на превозното средство и изисквания за заплащането на водачите, съобразено с държавата през която преминават. При изготвянето на Пакета за мобилност 1 тези дискриминационни практики бяха заложени като изискване за всички държави.

ГЕРБ обвини социалистите в тежка концентрация на злоба

ГЕРБ обвини социалистите в тежка концентрация на злоба

Единствената им цел била да се хвърли сянка върху европредседателството

На 31 май 2017 г. Европейската комисия представи на всички държави - членки Пакет за мобилност 1. България изрази ясна позиция, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта. Позицията на България беше представена по време на заседанието на Съвета на министрите по транспорт в Люксембург на 8 юни 2017 г.

Там е заявено, че предвидените разпоредби за командироване на работници на международния транспорт е мярка, която създава неравнопоставеност за транспортните оператори относно достъпа до Единния европейски пазар.

Предвидените изменения за каботажните дейности нямат добавена стойност и са в разрез със заложените цели в Бялата книга за транспорта. Налице е липса на цялостна визия и хоризонтален подход относно предвидените разпоредби за място на ползване на седмичната почивка. Това ще доведе до финансови загуби за сектора, поради липсата на достатъчен брой обезопасени паркинги по трансевропейската транспортна мрежа, пишат от МТИТС.

"Тази позиция е изразена още преди България да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз и е следвана и защитавана на всички следващи Съвети, като категорично ще продължи да бъде отстоявана и защитавана и занапред", пишат от транспортното ведомство.

На Съвета на министрите в Брюксел на 5 декември 2017 г. отново се подчертава, че пакетът за мобилност трябва да се основава на справедливи решения, които отчитат необходимостта от упражняването на основната свобода за предоставяне на услуги.

Московски: Търсим балансирани решения за пакета "Мобилност"

Московски: Търсим балансирани решения за пакета "Мобилност"

Транспортният сектор осигурява почти 1/5 от БВП на страната, обясни министърът

На същия Съвет са проведени и двустранни срещи с министрите на Германия, Швеция, Франция, Великобритания и Естония, на които отново категорично е заявена българската позиция за защита на интересите на българските транспортни оператори. Проведена е среща и с комисаря по транспорт Виолета Булц.

В рамковата позиция за директивата за командироване на работници на международния транспорт, като "червена линия" (каквато не може да бъде премината) е посочено, че България не желае налагането на рестриктивен режим относно ползването на седмична почивка от водачите.

По аналогичен начин са заложени "червени линии" и за другите текстове, които засягат директивата за командироването и могат да поставят българските транспортни предприятия в изключително неблагоприятно положение.

На 27 юни 2017 г. Министерството на транспорта организира среща в ЕП с българските евродепутати от всички политически сили, където бе потвърдена българската позиция.

Превозвачи се заканват да блокират София на 16 и 17 май

Превозвачи се заканват да блокират София на 16 и 17 май

Новите условия за престой и спането в хотел не били удачни за нашите фирми

На 11 октомври 2017 г. са представени приоритетите на нашето европредседателство в парламентарната комисия по транспорт.

Българската страна никога не е изразявала или защитавала теза за включване в приложното поле на законодателството от първия автомобилен пакет на текстове, които да създадат и най-малката възможност за това, българският транспортен сектор да бъде поставен в неравностойно положение. Напротив, винаги е отделяно и обръщано специално внимание и са предприемани действия за преодоляване на фрагментирането, протекционизма и прекомерната бюрокрация на пазара на ЕС, се казва в позицията на МТИТС.

Московски разочарован, че няма подкрепа срещу Закона „Макрон“

Московски разочарован, че няма подкрепа срещу Закона „Макрон“

Над 100 000 са пряко заетите в сектора, обясни транспортният министър

Ето и позицията на България, представена от МТИТС за командироване на шофьорите:

"България е на мнение, че по време на обсъждането на законодателните предложения следва държавите членки ясно да идентифицират какъв модел за транспортния сектор желаят в бъдеще. Българската страна е на мнение, че предвидените разпоредби относно прилагането на директивата за командироване на работници на международния транспорт, след кумулиране на 3 дни, в рамките на един месец, на територията на държава членка е мярка, която представлява предпоставка за неравнопоставеност на транспортните оператори относно достъпа до Единния европейски пазар.

Считаме, че предвидените изменения относно каботажните дейности нямат добавена стойност и са в разрез със заложените цели в Бялата книга за транспорта.

Изразяваме съжаление от липсата на цялостна визия и хоризонтален подход относно предвидените разпоредби за място на ползване на седмичната почивка като това ще доведе до увеличаване на риска от финансови загуби за сектора, поради липсата на достатъчен брой обезопасени паркинги по трансевропейската транспортна мрежа.".