Министрите от от третия кабинет "Борисов" одобриха допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2018 г. Общият размер на допълнителните разходи е до 20 750 000 лв., съобщиха от МС.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.

За системни нарушения в ДФЗ алармира земеделският министър

За системни нарушения в ДФЗ алармира земеделският министър

Бозуков не сподели защо шефът на фонда е бил в Министерския съвет

Министрите одобриха условията за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините, съобщиха от МС.

Условията са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване.

Според информацията на МС, общините бенефициенти по програмата за развитие на селските райони са с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват собствени средства за междинните и окончателни плащания към изпълнителите по съответния проект. Парите трябва да бъдат осигурени преди подаването и одобряването на заявките за плащане от фонд "Земеделие".

Временните безлихвени заеми от централния бюджет ще се отпускат на общини с одобрени проекти по оперативната програма (ПРСР), които са сключили договор с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

300 млн. лева допълнително са поискали общините

300 млн. лева допълнително са поискали общините

Удовлетворени са около 30% от исканията

Едно от условията е общините да нямат и задължения към ДФЗ. Изключение се прави, ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

Общините ще могат да получават безлихвен кредит в размер, който ще се предоставя на общината за извършване на междинни плащания и е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд "Земеделие".