Изпълнени са всички мерки от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Това отчита в последния доклад за изпълнението на Плана към 15 декември 2017 г. Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, одобрен от Министерския съвет, информираха от правителствената пресслужба.

В отчетния период е приета Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. Създадени са преговорните екипи, предвидените обучения са приключени.

По-голямата част от договорите с избраните изпълнители по проведените обществени поръчки са изпълнени, други са в процес на изпълнение, тъй като редица дейности ще продължат и по време на самото Председателство.

До края на годината предстоят последните технически изпитвания и проби в НДК - сградата, където ще се проведе основната част от събитията по време на Председателството. Там ще бъдат най-важните срещи с партньорите ни от Европейския съюз.

3500 камери следят за сигурността на Европредседателството

3500 камери следят за сигурността на Европредседателството

Внимавайте! МВР ви наблюдава...

Получено е одобрението за декорация в сградите на Съвета на ЕС в Брюксел - Justus Lipsius и Europa Building от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.
Aрт-инсталацията и предложената декорация, чийто автор е доц. д-р Венелин Шурелов, преподавател в Националната художествена академия, следва да бъдат монтирани най-късно до 3 януари 2018 г.

Близо 300 събития ще се проведат в България по време на ротационното ни председателство на Съвета на ЕС.

Припомняме, преди дни - на 18 декември, министър Павлова обяви, че ще бъдат проведени 250 събития.

На днешното заседание министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха финалния календар на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Актуализацията се налага заради нови предложения за събития, както и за наличие на събития с неуточнени периоди на провеждане.

В предлагания актуализиран календар на събитията е заложено провеждането на близо 300 събития основно в София, но също и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово, Русе и др.

Европредседателството у нас с 250 събития

Европредседателството у нас с 250 събития

НДК очаква първите гости след 2 теча от първите валежи

България ще бъде домакин на една среща на върха с участието на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС и страните от Западните Балкани.

Планирани са 12 неформални заседания на Съвета на ЕС и над 20 срещи на високо ниво, както и пет срещи от парламентарното измерение. На експертно ниво е предвидено да се проведат над 170 срещи и заседания, а под егидата на Председателството е планирано да се проведат още около 85 събития.

За официалното откриване на председателството на 11-12 януари 2018 г. се организира посещение на чуждестранни журналисти и посещение на председателя на Съвета, председателя на ЕП и Колегиума.

На 1 януари е планиран празничен новогодишен концерт "Духът на Европа", посветен на първото ни ротационно председателство.

В календара е включено детско дигитално откриване на 6 януари 2018 г. в НДК. То ще събере около 300 деца от цялата страна, които ще опознават Европа с помощта на науката и високите технологии и сами ще създават проекти чрез различни дигитални платформи.

Одобряването на финален вариант на календар на събитията ще даде възможност за правилното планиране на програмите и осигуряването на необходимите ресурси за тяхното провеждане, както и за публичното оповестяване и популяризиране на събитията от календара на Българското председателство.