Министерски съвет прие Стратегия за обществените поръчки 2014-2020 г., обяви правосъдният министър Зинаида Златанова на брифинг след правителственото заседание.

Стратегията има отношение и към управлението на европейските фондове, и към усвояването на европейските пари.

Приемането на тази стратегия е едно от ключовите условия, за да бъдат изразходвани средствата от оперативните програми по правилен начин", заяви Златанова. Тя отчете, че в последните години притесненията на бизнеса били свързани именно със системата на обществените поръчки.

Зинаида Златанова подчерта, че 74% от всички корекции по оперативните програми се дължат точно на грешки в обществените поръчки.

Целта на стратегията е да се въведе ново европейско законодателство в обществените поръчки. Като цяло тя се явява „хоризонтален антикорупционен инструмент за прозрачност", който да гарантира правилното изразходване на европейските средства.

Златанова поздрави министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който заедно с финансовия министър Чобанов, е вносител на стратегията, която е „изцяло съгласувана с ЕК".

Правосъдната министърка изрази надежда, че стратегията ще бъде приложена в срокове. Тя предвижда развитието на централизирано възлагане.

Предвижда се да бъде създаден самостоятелен професионален орган към Министерство на финансите, който да регистрира редица поръчки, които досега са били възлагани от множество възложители. По този начин ще се постигне по-високо качество.

Електронизиране на обществените поръчки е заложено още в документа, приет днес на заседанието на МС.

Очаква се стратегията да направи предвидима средата за инвеститори и за европейските партньори, чиито средства изразходваме.

Междувременно Зинаида Златанова не пропусна да напомни, че е важна и политическата воля за своевременното прилагане на стратегията.