От Българската асоциация по алтернативен туризъм БААТ изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, туристическият министър Николина Ангелкова, финансовият Владислав Горанов и социалният министър Деница Сачева. В него те настояват да бъдат взети мерки за приемане на последиците за алтернативния туризъм след преминаването на извънредното положение. Готови са да предоставя експерти, които да помогнат на министерството да намери възможните варианти за помощ.

"Наши членове и съмишленици са поставени пред реална опасност да фалират или да нямат ресурс (човешки и/или финансов) да реализират планираните си през 2020 и 2021 организирани пътувания. Невъзможността да предлагаме туристически услуги, които да бъдат реализирани днес, ни лишава от всякакви доходи и възможност да плащаме данъци, да предлагаме работа на екскурзоводи и планински водачи, да настаняваме в хотели и къщи за гости, да поддържаме персонал", пише в писмото.

Целта на писмото е държавата да обърне внимание и на алтернативният и приключенски туризъм по време на и след COVID-19.

Авторите на писмото признават, че в България този бизнес се характеризира с относително малък обем, но с изключително голямо социално и икономическо значение. Той е шанс за запазване на поминъка именно в по-изостаналите и затруднени планински и отдалечени региони. Там се намират семейни хотели, къщи за гости, атракции, семейни ресторанти и местни водачи и хора предлагащи специализирани услуги - велосипеди, езда, убежища за наблюдение на диви животни и т.н.

"Неизбежните фалити в бранша ще доведат до загуби и за всички партньори по веригата и цели дестинации", предупреждават от бранша на алтернативния туризъм.

Според тях запазване на работните места по т.нар схема "60/40" е абсолютно неадекватна.

Вместо това те предлагат мерки, които са разделили на краткосрочни и дългосрочни.

КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ

По отношение на туроператорите:

Тъй като повечето техни членове управляват семейни бизнеси или са малки дружества в момента не обслужват своите клиенти; не реализират приходи; страдат от невъзможността да получат обратно изплатени аванси към доставчици на услуги в България и по света, но се опитват да задържат високо квалифицирани човешки ресурси. За да стане това от бранша предлагат да има:

  • - Мораториум върху социалните плащания за периода на извънредно положение и 6 месеца след това, разсрочване на отчисленията към бюджета по осигуровки на заетите лица и управителите на дружества, които се водят самонаети лица с договор за управление.
  • - Еднократна финансова помощ за покриване в размер на направените разходи и отказ за възстановяване на плащания от доставчици на услуги или безлихвен кредит, с отсрочка за начало на обслужването за срок от 6 до 12 месеца.

- Подкрепяме останалите браншови организации и настояваме в Закона за туризъм да бъдат въведени в чл. 88 и 89 текстове, които да разгледат възможността за временно спиране на прилагането на тези норми в условията на извънредно положение и пандемия, с които да се уреди специфичната ситуация на невъзможност за ТО да изпълни своите задължения, независимо от неговата добра воля и предплатени услуги.

- Отсрочване на застраховката "Отговорност на Туроператора" в случаите, когато падежът за подновяване е в периода на извънредно положение, така че тези субекти да могат при отпадане на обстоятелствата, препятстващи тяхната дейност, да възстановят незабавно своята дейност в рамките на изискванията на Закон за туризма, като заплатят с нова дата застраховка.

Има нужда от разговор със застрахователите, които предлагат застраховка "Отговорност на туроператора" във връзка с покриване на настоящи щети или възникване на подобни в бъдеще при форсмажорни обстоятелства.

Мерките, насочени към екскурзоводите и планински водачи са мотивирани от факта, че провеждането на организирано пътуване без квалифициран екскурзовод и/или планински водач е невъзможно и практически забранено.

Професионална преориентация дори само на 20% от настоящите кадри би поставила пред огромни изпитания дейността на туроператорите и приемащите дестинации в България, дори курортите, предупреждават от бранша. Общо става дума за под 900 души, които активно практикуват, при 1724 души общо регистрирани в Националния туристически регистър екскурзоводи и планински водачи.

Мерки в тяхна подкрепа:

  • - Финансови обезщетения/ еднократна финансова помощ в размер на до 2000 лева, от

Министерството на труда и социалната политика в случай, че могат да удостоверят с документи професионалните си ангажименти в периода април-юни месец 2020 г. Става дума изключително и само за лица, вписани в Националния туристически регистър

  • - Мораториум върху плащанията на здравни осигуровки и запазване на здравноосигурителните им права.
  • - Възлагане на работа съобразно знанията и компетенциите на всеки. Това може да бъде работа по изоставения уеб портал на Министерство на туризма bulgariatravel.org - чрез създаване на уникални статии, закупуване на подходящ снимков материал, работа по маркетингови инструменти в различните региони; планинските водачи, които имат опит в грижата за клиентите и работа в кризисни условия могат да бъдат ангажирани в социални дейности, за които в момента няма ресурс.

От бранша предлагат и мерки за местата за настаняване

  • - Лесен достъп до държавно гарантирани малки безлихвени кредити за срок от поне 1 година.
  • - Намаляване или премахване на лихвите по кредити и отсрочване на задължения по кредит за развитие на бизнеса.
  • - Мораториум върху социалните плащания за периода на извънредно положение и 6 месеца след това, разсрочване на отчисленията към бюджета по осигуровки на заетите лица

От асоциацията за алтернативен туризъм предлагат и дългосрочни мерки за запазване на своя бранш. Те настояват от Министерството на туризма да фокусират ресурс и средства за целева реклама на вътрешния туризъм, да ограничат нелегалното практикуване на професиите "Екскурзовод" и "Планински водач" и да се засили националната туристическа реклама.